הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תנאי" לאנגלית

ראה גם: ללא תנאי
חפש את תנאי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

תנאי של השאילתה מכיל תו כללי מוטבע שאינו חוקי.
A query term contains an embedded wildcard character that is not valid.
תנאי של תו כללי בשאילתה אינו מכיל קידומת ארוכה דיה.
A wildcard term in the query does not contain a sufficiently long prefix.
תנאי Where לשימוש עם הטבלה או השאילתה.
Where condition to use with the table or query.
ביטוי התנאי זהה לביטויי תנאי של JavaScript, ויכול גם לכלול פרמטרים של התנהגויות שרת.
The condition expression is the same as that for JavaScript condition expressions, and can also contain server behavior parameters.
ניתן לכתוב ביטוי תנאי פשוט ולהוסיפו לעמוד XSLT.
You can write a simple conditional expression to insert into your XSLT page.
מקטע תנאי אינו מותר בקבוצת משנה פנימית.
A conditional section is not allowed in an internal subset.
זה שירות לקהילה, תנאי לשחרורך.
It's community service, a condition of your release.
אבל יש תנאי אחד תצטרך להסכים ל.
But there's one condition you'll need to agree to.
אם תקבל תנאי זה אז נהיה ביחד
If you accept that condition, then let us be together
תנאי העצירה משמש כדי לקבוע מתי חיפוש ההירארכיה נחשב לחיפוש שהושלם.
The stop condition is used to determine when the hierarchy search is considered complete.
נא ציין תנאי להפעלת פעילות זו.
Please specify a condition for Enabling this activity.
תנאי לא צפוי: ארגומנטים לא חוקיים בזמן יצירת תיבת דו-שיח של Artifact Reference'!
Unexpected condition: Invalid arguments while creating Artifact Reference Dialog!
ציין פעולה שיש לבצע כאשר תנאי זה מתקיים.
Specify an action to take when this condition is met.
פעולת השלמה שמתבצעת באופן אוטומטי כאשר תנאי מוערך כנכון (true)
Complete action that automatically is taken when the condition evaluates to true
אין אפשרות לטעון טופס זה. פעולת המאקרו OpenForm נכשלה מפני שהארגומנט 'תנאי Where' היה ארוך מדי.
This form could not be loaded. The OpenForm macro action failed because the Where Condition argument was too long.
תנאי זה אינו חוקי עבור הרשימה המשויכת.
This condition is not valid for the associated list.
עליך לבחור שדה לפני עדכון תנאי.
You must choose a field before updating a condition.
לחץ כאן כדי להוסיף תנאי סינון -
Click here to add a filter condition -
תנאי או פעולה בכלל זה אינם נתמכים בדפי ניהול אלה.
A condition or action in this rule is not supported by these admin pages.
אזור ניתן לעריכה נשלט על-ידי הצהרת תנאי.
An editable region is controlled by a conditional statement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7680. מדויק: 7680. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo