הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תנודות" לאנגלית

vibrations
fluctuation
vibration
fluctuating
oscillation

הצעות

זה מאפשר לו לקלוט תנודות מהעולם החיצון.
These allow her to pick up vibrations from the outside world.
אתה לא יחיד שמבין תנודות, הארטלי.
You're not the only one who understands vibrations, Hartley.
יש תנודות מחזוריות בתבנית אנרגית המגנים.
There is a periodic fluctuation in the shielïs energy pattern.
זה היה רק תנודות קלות בתחום אלקטרוסטטית שנוצר על ידי הליבה.
It was just a minor fluctuation in the electrostatic field generated by the core.
החללית שלא יכולה לעוף, אין תנודות על הסיפון.
The spaceship that could never fly, no vibration on deck.
בקרת תנודות משופרת ורעש אקוסטי מופחת.
Improved vibration control and reduced acoustical noise.
הוא קולט תנודות מהזכוכית ומתרגם זאת לדיבור.
it picks up vibrations From the glass and translates it into speech.
והתיאוריה השנייה היא שאנחנו מריחות תנודות מולקולריות.
And the other theory is that we smell molecular vibrations.
אני בקושי מרגישה כאן תנודות באדמה.
I can hardly feel any vibrations out here.
אני באמת צריך מחולל תנודות קוונטי חדש.
I really could use a new quantum fluctuation generator.
הלייזר יכול לזהות תנודות עדינות מאוד בזגוגיות של חלונות.
The laser can read incredibly subtle vibrations on the window glass.
אז, אתה מספק תנודות משל עצמך?.
SO YOU SUPPLY YOUR OWN VIBRATIONS.
יש לי יישומון שמאתר ומשבש תנודות בתדר גבוה.
I have an app which detects and disrupts high frequency vibrations.
קפטן, מצאתי תנודות ברשת ההגנה שלהם ליד תעלת פלזמה.
Captain, I found a fluctuation in their shield grid near a plasma duct.
(זמזום) תנודות בלחץ מים של בפחות מחמש משתנה אחוזים.
(whirring) Water pressure fluctuation's at less than five percent variable.
יש לנו תנודות חשמל בבית מנוע ימין, המפקד.
We've got a power fluctuation in the starboard nacelle, sir.
אפילו תנודות קול זעירות עשויות לרגש צמח-בית ולהפעיל תאי-מתיחה האחראים לגדילה.
Even tiny voice vibrations may excite a house plant and trigger stretch-sensitive cells responsible for growth.
הם יזדקקו לעזרה, הדרכה, תנודות רוחניות.
They're going to need help. Guidance. Psychic vibrations.
עם אוזניים נועדו רק לשמוע תנודות באוויר.
With ears designed only to hear vibrations in the air.
גל התדר הנמוך תנודות סיבה בחלקים שונים של גופנו.
The low frequency waves cause vibrations in different parts of our bodies.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 352. מדויק: 352. זמן שחלף: 212 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo