הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תנועה" לאנגלית

חפש את תנועה ב: הגדרה מילים נרדפות
traffic
movement
motion
move
moving
gesture
vowel
locomotion
motionless
gridlock
mobility
immobile
transaction
agile
speeding

הצעות

אנחנו מתחת לממוצע בתקריות תנועה בעיר.
We are below average in terms of traffic incidents in the city.
לכן לא רואים פקחי תנועה גותים.
That's why you don't see any goth traffic wardens.
גיליתי שיש תנועה למען דרך טובה יותר.
I discovered that there's a movement for a better way.
תנועה היא הדרך היחידה להשפיע על העולם סביבנו.
Movement is the only way you have of affecting the world around you.
כשהייתי ילד, התחלתי לחקור תנועה.
When I was a child, I started to explore motion.
Photoshop יכולה ליצור רצף מסגרות בין מיקומים שונים או תנועות של המצלמה לקבלת אפקטי תנועה חלקים.
Photoshop can tween frames between position or camera movements to create smooth motion effects.
לדוגמה, באמצעות יצירת אירוע שמפעיל פקודת JavaScript, ניתן ליצור במהירות תנועה בעמוד אינטרנט בשעה שהמשתמש מבצע פעולה, כגון הזזת מצביע העכבר לעצם.
For example, by creating an event that triggers a JavaScript command, you can quickly create movement on a web page when the user performs an action such as moving a mouse cursor over an object.
בביצוע תנועה כזו, שורה שחורה תופיע בחלונית History (השורה אינה מוצגת עד שתבצע פעולה נוספת).
When you make such a movement, a black line appears in the History panel (the line does not become obvious until you perform another action).
ואני מנסה להתחיל תנועה עם זה.
And I'm trying to start it as a movement.
רובנו חושבים על תנועה כמשהו מאוד ויזואלי.
Most of us think of motion as a very visual thing.
זאת מכונת תנועה מתמדת הראשונה בהיסטוריה האנושית.
This is the first perpetual motion machine in the history of mankind.
אתה יודע שהוא קיבל אזהרת תנועה בחודששעבר?
Did you know that he received a traffic warning last month?
אתה הצטרף תנועה שחושב אישה שטלפון צריך להיות
You joined a movement that thinks a woman having a phone should be
ובתפנית מוזרה, רוקוול נתפס במצלמת תנועה מקומית הערב
And in a bizarre twist, Rockwell was caught on a local traffic camera tonight
אדוני, יש תנועה מול הבית הלבן.
Sir, there's movement in front of the White House.
שמעתי תנועה מהצד השני של דלת המלתחה.
I heard movement on the other side of the locker-room door.
זוהי תנועה מיליטנטית ליצור ח'ליפות עולמית בכל האמצעים הנדרשים.
It's a militant movement to create a global caliphate by any means necessary.
האתר מתחיל לראות תנועה יותר ויותר.
The website is starting to see more and more traffic.
לא, עיכבנו אותו על עבירת תנועה.
No. No, we detained him on a traffic violation.
יש להם חיישני תנועה מערכות אזעקה.
MICHAEL: They got motion sensors, alarm systems, armed guards.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4249. מדויק: 4249. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo