הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תסריט" לאנגלית

חפש את תסריט ב: הגדרה מילים נרדפות
script
screenplay
scenario
film script
scripted

הצעות

שמאל תסריט פעיל בתוך מסוף הגישה בנשקייה.
An active script left inside the access terminal at the armory.
ניסיתי להוביל את החיים לפי איזשהו תסריט.
I was trying to make life go according to some script.
זה נשמע כמו תסריט לאיגוד רצח.
It sounds like the screenplay to "Murder Incorporated".
תסריט אחד באמת יכול לשנות חיים?
Can one screenplay really change a life?
תסריט האימה כבר כאן, ידידי.
The nightmare scenario's already here, my friend.
המדע, לא האומנות, כתב את תסריט התמונות האלו.
Science, not art, wrote the scenario of this picture.
בלעדיה, תסריט הוא רק מילים.
Without it, a script is just words.
זו תוכנה לכתיבת תסריט על-פי זיהוי קולי שנקראת מקס 9000.
It's a new voice recognition script writing program called Max 9000.
יש תפקיד בשבילך בכל תסריט שנכתב אי פעם.
There's literally a part for you in every script that's ever been written.
זה היה הרגע בו התחלתי לכתוב תסריט משלי.
it was time I started writing my own script.
יש שינוי תסריט שלא נתנו להם.
We have script changes we never gave them.
אן-מרי סאקוויטץ', 25.נערת תסריט
Anne-Marie Sakowitz, 25, script girl:
ידעת שהוא שולח פתק אישי כתוב בכתב-יד עם כל תסריט?
Did you know he sends a personal handwritten note out with every script?
איזה סוג של תסריט נוכל להוציא מזה?
What sort of script can we make out of this?
לא מדברים על שינויי תסריט במסיבות.
Don't talk about script changes at parties.
תסריט איש המערות הוא היחידי שמוכן לצילום.
The cavemen script is the only one ready to go.
להקריא תסריט במוקד טלפונים במשך שעתיים ביום?
Reading a script down at a call center for two hours a day.
אל תשווה צפייה בדי-וי-די לקריאת תסריט.
How can you compare watching a DVD with reading a script?
אני רוצה להעביר תסריט למרלון ברנדו.
WOMAN OVER PHONE: I want to get a script to Marlon Brando.
זה תסריט שהכתיב לך נרטיב האהבה הפטריארכלי בחברה שלנו.
It's a script dictated to you by our society's patriarchal love narrative.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 861. מדויק: 861. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo