הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תעבוד" לאנגלית

חפש את תעבוד ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
work you'll be working fool
gonna be working
jive
bullshit
kid
worked

הצעות

85
55
אין סיכוי שהתוכנת שלכם תעבוד עכשיו.
There's no way for your plan to work now.
האסטרטגיה הצבאית לא חשבה שההדגמה תעבוד.
The military strategists did not think a demonstration would work.
תעבוד ישירות תחת המשנה למלך שמונה ע"י הנשיא.
You'll be working directly under the viceroy just appointed by the president.
תעבוד מהר ונחזור למטוס עד השחר.
Work fast and we're back on the plane by dawn.
תמיד ידעתי שהמגפה השחורה לעולם לא תעבוד כסרט.
I always knew that the Black Plague would never work as a movie.
תעבוד קשה וכל יום תרוויח פני נוצץ.
Work hard and each day you'll get a shiny penny.
תעבוד בשבילי, ותוכל לצאת לכל סופ"ש שתרצה.
Work for me, you can have all the weekends you want.
ביקשתי מגברת דובואה שהיום תעבוד כאן.
I've asked Mrs. Dubois to work from here today.
פעולה זו לא תעבוד בבחירות מרובות.
This action won't work on multiple selections.
בגלל שלמעבדה שהקמתי יש מידע מסויים על תרופה שאולי תעבוד.
because the lab that I founded has some data on a drug that might work,
יתכן שהמערכת לא תעבוד כראוי עם רשומה זו תשתנה או תוסר.
The system may not work correctly if this entry is modified or removed.
אז בבקשה תעבוד ואל תהרוג אותי.
So please work and don't kill me.
המכונה לא תעבוד אלא אם תשאל שאלה?.
The machine won't work unless you ask a question.
הם צריכים להיות קעורים כדי שהקריסה-פנימה תעבוד.
They need to be concave to make implosion work.
תעבוד עם המשטרה כדי להשיג את הראיות שאנו צריכים.
Work with the police to get the evidence we need.
אם מיי לא תעבוד, הגברים יתהו למה.
If Mei does not work, the men wonder why.
אם תעבוד בשבילי, אשלם לך משכורת הגונה.
You work for me. I'll pay you a decent wage.
זה אומר שאתה לא תעבוד כאן יותר.
That means that you wouldn't work here anymore.
קדימה, תעבוד על זה אדום מגודל.
Come on, work it, Big Red.
מה אעשה אם האפשרות היחידה שלי לא תעבוד?
What do I do if my only option won't work?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2081. מדויק: 2081. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo