הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תעודת משלוח" לאנגלית

חפש את תעודת משלוח ב: הגדרה מילים נרדפות
packing slip
waybill
manifest
תאריך תעודת משלוח אחרונה כשבוצע בה עדכון.
Date of last packing slip when update was made.
אילו כמויות לעדכן כאשר תעודת משלוח מעדכנת הזמנת מכירה באמצעות AIF.
Which quantities should be updated when packing slip updating a sales order via AIF.
סכום הקונסיגנציה האחרונה (תעודת משלוח)
Amount of latest consignment (packing slip)
תעודת משלוח, אם קיימת, שממנה נוצרה השורה הנוכחית.
Packing slip, if any, from which the current line originates.
חשבון עבור רישום רכישה מוערכת עם עדכון תעודת משלוח
Account for posting estimated purchase with packing slip update
צור נכס בעת רישום תעודת משלוח או חשבונית
Create asset during packing slip or invoice posting
תעודת משלוח של לקוח - טבלת קשרי הזמנת מכירה
Customer packing slip - sales order relation table
האם להדפיס פירוט תעודת משלוח בחשבונית?
Print packing slip specifications on the invoice?
הזמנת רכש - תעודת משלוח, ספר ראשי
Purchase order - Packing slip, Ledger
האם להפחית את השורות אוטומטית בעת עדכון תעודת משלוח?
Reduce the lines automatically during packing slip update?
בחר שדה זה אם יש ליצור רכוש קבוע חדש עבור שורת הרכישה בעת רישום של תעודת משלוח או חשבונית
Select this field if a new fixed asset should be created for the purchase line when a packing slip or invoice is posted
בעת רישום תעודת משלוח, הנח כי כל הכמויות נארזות ולאחר מכן הדפס ללא הצגת בקשה
When posting a packing slip, assume that all quantities are packed and then print without prompting
האם להקצות מספר בעת העדכון הפיזי (תעודת משלוח, דווח כגמור) של המלאי בלבד?
Allocate number only on the physical update (packing slip, report as finished) of the inventory?
אימות תאריך חשבונית כנגד תאריך תעודת משלוח
Validate invoice date against packing slip date
מספר תעודת משלוח של לקוח
Customer packing slip number
עותק של תעודת משלוח פרופורמה
Pro forma packing slip copy
שורות תעודת משלוח של הזמנת עיתוד
Backorder packing slip lines
עדכן והדפס תעודת משלוח
Update and print packing slip
הגדרת מדפסת עבור תעודת משלוח
Printer setup for packing slip
חפש מספר תעודת משלוח שנמצא בשימוש
Check for packing slip number used
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54. מדויק: 54. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo