הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תפיסה מוטעית" לאנגלית

חפש את תפיסה מוטעית ב: הגדרה מילים נרדפות
misconception
ואני לא רוצה שתקבלו תפיסה מוטעית.
And I didn't want any misconception.
תנו לי להבהיר עוד תפיסה מוטעית.
But let me take this moment to clear up another misconception.
אני חוששת שאת סובלת מאיזושהי תפיסה מוטעית.
I'm afraid you must be under some misconception.
קיימת תפיסה מוטעית נפוצה לגבי מסמכי PDF שהם אמורים להתנהג כמו כל מסמך אחר הכולל תמונות ומלל, עם אפשרות להזיז או לערוך בחופשיות פריטים בעמוד.
A common misconception about PDF documents is that they should behave like any other document that contains images and text, letting you freely move or edit items on a page.
מה אם הפרופיל שלנו נכון והאלמוני הוא בעל אותה תפיסה מוטעית?
What if our profile is right - and the unsub held the same misconception?
אתה אומר שאמריקה נוסדה על תפיסה מוטעית?
Are you saying that America was founded on misconceptions?
זוהי תפיסה מוטעית שלרוצחים הסדרתיים אין מצפון.
It's a common misconception that serial killers have no conscience.
יש תפיסה מוטעית שפלסטיק לא מתפרק.
It's a misconception that plastic doesn't degrade.
איזו תפיסה מוטעית גרמה לך לרצות להיות פה?
What misconception traveled down the road and made you want to be here?
לאנשים יש תפיסה מוטעית למה שקורה כאן.
People have a common misconception about what we do here.
הרומנטיקנים חסרי התקווה תפיסה מוטעית של תזוזה.
The Hopeless Romantics: Misconceptions of a Movement.
זו תפיסה מוטעית שתפקידו של השומר היא רק לצפות על אנשים.
It's a popular misconception that guard duty is all about watching for people.
למען האמת, זה תפיסה מוטעית רווחת.
Actually that's a common misconception.
זאת תפיסה מוטעית נפוצה והיא עלולה להיות די מסוכנת.
It's a widespread misconception and it's a potentially fairly dangerous one.
סיילס קול פעל תחת תפיסה מוטעית.
Silas Cole was acting in diminished capacity.
היא נתנה לי תפיסה מוטעית וקדומה מאד על החיים בכוכב הזה.
It gave me a very biased view of how life is on this planet.
זו תפיסה מוטעית נפוצה שחברות במאפיה זה תנאי מוקדם לכניסה לתוכנית להגנת עדים.
It's a common misconception the membership in the fraternityof goodfellas is a prerequisitefor admission into the federalwitness protection program.
אתה יודע, זה מצחיק, כי עכשיו לאנשים יש תפיסה מוטעית שאנחנו יכולים לספר חצי שקר או לספר.
You know, it's funny because nowadays, people get the misconception that we can tell a half lie or tell a little bit of a lie.
אתה יודע, אנשים חושבים זה הדרך הכי טובה ללכוד קול הוא קצף, אבל זה תפיסה מוטעית, דאווג.
You know, people think that the best way to trap sound is foam, but that's a misconception, dawg.
למעשה זו תפיסה מוטעית.
Actually, that's a misconception.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 37. זמן שחלף: 55 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo