הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תקופה" לאנגלית

חפש את תקופה ב: הגדרה מילים נרדפות
era
phase
stint
age
term
epoch
time period
spell
season
a while
through some
long-term

הצעות

373
243
94
באותו תקופה Amitabha היה אובססיבי ביחס לטכנולוגיית ההשקיה בטפטוף שהומצאה בישראל.
At the same time Amitabha was obsessed with this drip irrigation technology that had been invented in Israel.
תקופה זו מכילה עסקאות שטרם נרשמו ביומן.
This period contains transactions, which have not been journalized yet.
כמות היחידות שבה תחולק כל תקופה.
Quantity of units that each period is to be broken down to.
מעולם לא חייתי לבדי תקופה כלשהי.
I had never lived alone for any period of time,
Windows 7 מפחיתה באופן אוטומטי את בהירות הצג לאחר תקופה של חוסר פעילות, בדומה לטלפונים סלולריים רבים היום.
Windows 7 automatically reduces display brightness after a period of inactivity, much as many cell phones do today.
היתה תקופה בחיי שבה הכל נראה מושלם.
There was a time in my life when everything seemed perfect.
הנתונים האלו נאספו במשך תקופה מאוד ארוכה.
These data were collected over a really long period of time.
וזו היתה תקופה של כשלונות איומים.
And this was a period of time when we failed tremendously.
והרישומים שלו מאותה תקופה גם חסרים.
And his records from that time are missing, too.
תראה, אני יודעת שעברת תקופה קשה...
Look, I know you've been through a hard time...
הייתה תקופה שבה חגגת במשך שבועות.
There was a time when you would celebrate for weeks.
תקופה זה כשהם רוצים להיות קאובוי.
A phase is when they want to be a cowboy.
זו תקופה מאוד חשובה בקריירה שלי.
It's a very important time in my career right now.
ההתנהגות של השמן מידרדרת כבר תקופה.
The Fat Man's behavior has been deteriorating for quite some time.
היא עוברת סוג של תקופה קשה.
She's been going through kind of a hard time.
שמעתי שאמרת למישהו שזו תקופה חלשה בשוק האומנות
I heard you telling somebody this is a very slow period in the art market.
היתה תקופה שכריסטיאן היה אקדמאי רציני.
There was a time when Christian was a serious academic.
למעשה, עוברת עליה תקופה קשה.
Well, actually, she's been having kind of a tough time.
אני צריך להיות מתבגר אמיתי במשך תקופה
I got to be a real teenager for a little while.
כבר תקופה שאני נאבקת עם עצמי.
For a while now I have been fighting with myself.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3807. מדויק: 3807. זמן שחלף: 185 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo