הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תקלה" לאנגלית

חפש את תקלה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

זוהי רק תקלה קטין ייפתר במהירות.
This is just a minor glitch and will be resolved quickly.
זה כנראה איזו תקלה במחשב של המסעדה.
It's probably some glitch in the restaurant's computer.
אין תקלה בכל אחת מהמערכות העיקריות, אדוני.
There is no malfunction in any of the main systems, sir.
אני חושב שאני יכול לראות איזשהו של תקלה בציוד.
I think I might have seen some kind of equipment malfunction.
יש צוללת הבריחה שלנו תקלה ואנחנו לוקחים על מים!
Our escape submersible has malfunction and we're taking on water!
אתה חושב מי שחבל ספינת מתוזמן תקלה זו בכוונה לשים אותנו במיקום זה?
You think whoever sabotaged the ship timed this malfunction deliberately to put us in this location?
הם תקלה על שישה אחוזים מהזמן.
They malfunction about six percent of the time.
תקלה כלשהי כנראה אילצה את המטוס להנמיך טוס.
Some malfunction must've forced it down to lower altitudes.
יש רק תקלה אחת קטנה בתכנית שלך.
There's just one little glitch in your plan.
לא ניתן להוסיף או להסיר הגדרות WorkflowService לאחר שה - WorkflowServiceHost נפתח, בוטל, נסגר או שאירעה בו תקלה.
WorkflowService definitions cannot be added or removed after the WorkflowServiceHost has been opened, faulted, aborted or closed.
הודעת תקלה שתישלח חזרה כתגובה ללקוח.
Fault message that will be sent back as a response to the client.
לשתי פעילויות SendReply יש סוג תקלה זהה אך פעולה שונה.
Two SendReply activities have the same fault type but different Action.
זוהתה הפרה של פרוטוקול האישורים. תקלת InvalidAcknowledgement נשלחה אל נקודת הקצה המרוחקת ואירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
A violation of acknowledgement protocol has been detected. An InvalidAcknowledgement fault was sent to the remote endpoint and the reliable session was faulted.
נקודת הקצה המרוחקת נכשלה בהכללת כותרת SequenceAcknowledgement דרושה בהודעת מענה אמינה. אירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
The remote endpoint failed to include a required SequenceAcknowledgement header on a reliable reply message. The reliable session was faulted.
יוצר תקלה זו לא ציין סיבה.
The creator of this fault did not specify a Reason.
במהלך תהליך פתרון הבעיות הטלפוני, האנליסט של Dell יקבע אם הלקוח חווה תקלה מתאימה.
During telephone-based troubleshooting, a Dell analyst will diagnose whether Customer is experiencing a Qualified Incident.
יש לסגור הפעלה זו של Microsoft Dynamics כיוון שאירעה תקלה.
This Microsoft Dynamics session must be closed because an error occurred.
שירות הפרוטוקול WS-AT קיבל תקלה מהמתאם שלו כתגובה להודעת רישום.
The WS-AT protocol service received a fault from its coordinator in response to a Register message.
אני רובוט סוליות, ואני תקלה.
I'm a robot in cleats, and I'm malfunctioning.
היתה איזו תקלה עם כרטיס האשראי.
There was some kind of a mix-up with the credit card.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1102. מדויק: 1102. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo