הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: אינו תקף
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תקף" לאנגלית

assaulted
valid
struck
attacked attack applies goes apply came at assault
was attacking
went after
came after
jumped
blindsided

הצעות

מוריו תקף שני שומרים בדרכו החוצה מאיירון הייטס.
Morillo assaulted two guards on his way out of Iron Heights.
מישהו או משהו תקף את בעלך בביתכם.
Somebody or something assaulted your husband In your home.
טווח לא תקף עבור חלוקת HTML.
That is not a valid Range for an HTML Division.
לקוחות בעלי הסכם ProSupport תקף של Dell יכולים להוריד עדכוני תוכנה מבלי לשלם עמלות רישוי נוספות.
Customers with a valid Dell ProSupport agreement can download software updates without paying additional license fees.
לפי נקודת-המבט שלי, מרוני תקף ראשון.
The way I see it, Maroni struck first.
השתמש בחשבון תקף בארצות הברית, או
Please use an account valid for the United States, or
לדוגמה, Introduction לא תקף; הצורה הנכונה היא
For example, Introduction is not valid; the correct form is
זה כיסוי יציאה בודד תקף להיום בלבד.
It's a single exit cover, valid for today only.
שבו בלש סטארק תקף אותי בפני כל היחידה שלך.
Where Detective Stark assaulted me In front of your entire squad.
אתה מעלה כמה נקודות תקף בטוח.
You raise some valid points for sure.
האיש שביצע את הרצח תקף אותי.
The man who perpetrated it just assaulted me.
כשג"ו קפילה תקף אותך, ככה הרגשת?
When Joe Cappilla assaulted you, this is what you were feeling?
זהו ניסוי מדעי תקף ויש לו חשיבות מרכזית באותו.
This is a valid scientific experiment and an important one at that.
מדינות אחרות חייבות להיות בעל דרכון תקף או ביקור תקף ויזה.
Citizens or permanent residents of other countries must have a valid passport or valid visitor's visa.
ביטוי זה אינו ביטוי תקף של Microsoft Office Access; למרות זאת, אם זהו ביטוי תקף בשרת SQL, הכלל יווצר בכל זאת.
That is not a valid Microsoft Office Access expression; however, if it's a valid SQL Server expression, your rule will be created anyway.
קצומוטו תקף מסילת רכבת בגבול המחוז שלו.
Katsumoto's attacked a railroad at the border of his province.
הוא תקף את הארץ בגלל סכסוך ביניכם?
He attacked earth 'cause of a grudge between you two?
לא הלכת לביה"ח כי ג'יימס תקף אותך.
You didn't go to the hospital because James attacked you.
כאשר תקף הרוסים נסוגו לתוך ארצם.
When he attacked, the Russians skillfully retreated into their own country.
וכשהלכתי להציל אותה, הוא תקף אותי
when I went to rescue her, he even attacked me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2991. מדויק: 2991. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo