הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תרגיל עוקץ" לאנגלית

חפש את תרגיל עוקץ ב: הגדרה מילים נרדפות
sting
sting operation
scam
a long con
scamming
בסדר, עכשיו, חוקית זה בדיוק אותו דבר כמו להשתמש בסמים מזוייפים בתרגיל עוקץ.
All right, now, legally, it's the exact same thing as using fake drugs in a drug sting.
האם אתה חושב שאני יכול לשים את "תרגיל עוקץ הסמוי למשטרת לוס אנג'לס" בקורות החיים שלי?
Do you think I could put "Undercover sting operation for the LAPD" on my resume?
תרגיל עוקץ שנועד לתפוס תובעת מושחתת.
A sting to net a corrupt prosecutor.
אני צריך להתכחש לעובדות ולחשוב שמחקר מדעי הוא תרגיל עוקץ.
I have to deny facts and think scientific research is a long con.
ידעתי שאתה מתכנן תרגיל עוקץ מסובך.
I knew you had a complicated con in the works.
אתה לאייש תרגיל עוקץ עבור רווח משלך.
You co-opted a sting operation for your own gain.
ולחכות לי, אטוס למיאמי ואתכנן תרגיל עוקץ.
And wait for me, I'd fly to Miami and set up a sting.
אתה מבין, תרגיל עוקץ הוא כמו דייג.
You see, scamming is like fishing.
אני סבורה שעשו לך תרגיל עוקץ.
I believe you've been scammed.
אתה רצית להעניש את לילי עם תרגיל עוקץ ארוך, נכון?
You wanted to punish Lily with a long con, didn't you?
אתה יודע מה זה תרגיל עוקץ?
You know what's a scam?
ובכן, אני חייב להודות, לאריק לונה יש תרגיל עוקץ נחמד.
Well, I got to say, Erik Luna's got a nice little scam going.
עם אשתו מתנוונים אתה מבין, תרגיל עוקץ.
You see, scamming is like fishing.
אם לינדזי ניהלה תרגיל עוקץ למען אחד מהלקוחות שלה, זה היה ללא ידיעתה או הסכמתה של החברה.
If Lindsey was operating an entrapment scam for any of her clients, it was without the firm's knowledge or approval.
ובכן, לפני מספר חודשים, הם התחילו לעשות תרגיל עוקץ על מירה.
Well, a few months ago, they started a long con on Mira Gaffney.
ומה זה פרסומת זה לא תרגיל עוקץ?
What's advertising but a legalized con game?
אמרתי לה להפסיק כל קשר איתו ולחכות לי, אטוס למיאמי ואתכנן תרגיל עוקץ.
I told her to cease all communications And wait for me, I'd fly to Miami and set up a sting.
"שומרוני הטוב", הייתי אומר שיש לנו עסק עם תרגיל עוקץ, וגנב פיקח מאד.
I'd say we're dealing with a con artist and a very clever thief.
ייתכן שהוא עובד במסווה בתרגיל עוקץ כלשהו.
He could be working undercover, some kind of sting operation.
רגע, רגע, רגע, זה בקלות יכול להיות בארני בתרגיל עוקץ לבחורות.
That could easily be Barney pulling some scam to meet chicks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 41 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo