הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תרומת" לאנגלית

donation
contribution
donor
philanthropy
donating
Endowing

הצעות

32
דיברתי עם בטאני על תרומת לות'רקורפ למרכז הטראומה החדש.
I was talking to Bethany About Luthorcorp's donation to the new trauma center.
וצוות המנצח של הערב עולה לי תרומת 100,000 $.
AND TONIGHT'S WINNING TEAM GETS A $100,000 DONATION.
אני כבר ידוע לעשות מדי פעם תרומת צדקה.
I've been known to make the occasional charitable contribution.
תרומת אנגלית מאכלת בעולם: השבב.
The English contribution to world cuisine: the chip.
ואנחנו מוכנים להציע 18,500 דולר לשלם על תרומת ביצית נוספת.
And we're willing to offer $18,500 to pay for another egg donor.
זהו חודש תרומת הדם הלאומי, וכפי שחלקכם ודאי יודעים יש לנו מחסור גדול בדם בעמק סן פרננדו.
It's national blood donor month, and as some of you know, we have a severe blood shortage right here in our very own San Fernando Valley.
מצבנו של הנשיא השתפר דרמטית מאז תרומת האיבר שקיבל.
The president's condition has improved dramatically since his organ donation.
זה מדהים מה תרומת 10,000 $ תעשה.
It's amazing what a $10,000 donation will do.
אם תחושת הבטן שלי נכונה, אתה צריך תרומת קמפיין.
If my hunch is correct, you need a campaign contribution.
אוון, למר טאיר יש שאלה בנוגע למשמעות המיסים של תרומת הנדל"ן.
Evan, Mr. Thayer has a question about the tax implications of an estate donation.
לא, תודה לך על תרומת הגדולה לצדקתו של חסן.
No, thank you for the big donation to Hasan's charity.
ואז לשקול את זה תרומת מסע הפרסום הראשונה שלך.
Then consider this your first campaign contribution.
אין לי שום דרך לאמת אותו, אבל אני די בטוח החולים רק קבל תרומת אנונימית גדולה.
I've got no way to confirm it, but I'm pretty sure the hospital just received a major anonymous donation.
אם אני חותם על זה, אני מקבל תרומת ההון שלי?
If I sign this, I get my capital contribution?
אז תרומת כבד מהחי היא לא אופציה.
So a live liver donation is out.
איך אני יכול לפספס את ההזדמנות שלי לפגוש את חבר מועצת העיר כשהוא מקבל תרומת הצדקה הענקית שלך?
How can I miss my chance to meet the city councilman as he accepts your gigantic charitable donation?
יש לך מושג איך החיים יכולים להשתנות אחרי תרומת כליה?
Do you have any idea how life-altering a kidney donation can be?
היא ניסתה הכל, הפריית מבחנה, הפרייה מלאכותית, תרומת ביציות, טיפולי הורמונים.
She's had everything - in vitro fertilization, artificial insemination, donor eggs, hormone treatments.
אוקיי, יש לו בית מלון בניו יורק לפני כמה שבועות, תרומת צדקה, וכמה מוניות שוב.
Okay, he's got a hotel in New York a couple of weeks ago, a charity donation, and a couple of cabs again.
על תרומת צילום למכירה פומבית שקטה.
Thanks again for donating a photo to the silent auction.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 339. מדויק: 339. זמן שחלף: 219 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo