הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תשאול" לאנגלית

questioning
interview
polling
poll
interrogation
arrest someone
questioned
interviewed
polled
כשאתאים, אצטרך לקחת אותך לתחנה בשביל תשאול.
When I do, I'll have to bring you down for questioning.
תגיד להם שהוא ישתחרר לאחר תשאול.
Tell them he'll be released after questioning.
אנחנו עוברים בצינורות המקובלים כדי לארגן תשאול נוסף.
We're going through those channels to set up another interview.
בלשית פלמינג, לחדר תשאול 3, בזמנך החופשי.
DC Fleming, interview room three, when you're ready.
תדירות תשאול רגילה המשמשת עבור שליחת דואר אלקטרוני ב - Microsoft Office Outlook.
Normal polling frequency used for sending e-mail in Microsoft Office Outlook.
תשאול מציין תגובה נהדרת לדיבור שלך.
Polling indicates a terrific response to your speech.
אנשיי יקחו אתכם למפקדה בשביל תשאול.
My men will take you to headquarters for questioning.
אני הולך לעצור את אחיך לצורך תשאול.
I'm going to bring in your brother for questioning.
מציין אם המתאם מבצע תשאול בערוץ למיקום הודעות נכנסות או יוצאות בערוץ
Indicates whether the adapter is polling the channel for inbound or placing outbound messages on it
כישורי תשאול ייעוצי כדי לזהות ולפתח את צורכי הלקוח
Consultative questioning skills to identify and develop customer needs
ובכן אני לא אוהב את הקו של תשאול.
Well I don't like your line of questioning.
בוא למערב ונוכל לתת לך" ...חיים נוחים."אחרי תשאול"
Come to the West and we can give you a comfortable life, after questioning .
אתה חושב שזה היה תשאול אכזרי?
You think that was brutal questioning?
בזאת אני מסיים את תשאול העדה.
This concludes my questioning of the witness.
היום זה רק תשאול ראשוני כדי להכין את הצד של בית החולים.
So today is just a preliminary interview to prepare the hospital's case.
ראש הממשלה אינה מגינה על עצמה במהלך תשאול עוין.
The PM does not defend herself during intense questioning!
האם יש לך כל קו אחר של תשאול לעד הזה בשלב זה, מר וובר?
Do you have any other line of questioning for this witness at this time, Mr. weber?
אני דורש עו"ד לבני, או שירשו לי לחזור פנימה לפני כל תשאול נוסף.
I demand an attorney for my son, or that I'm allowed back in there before any further questioning.
אף אחד לא יכול לעמוד מול צורה כזו של תשאול.
Nobody could stand up to that kind of questioning.
מאחר ואף-אחד ממכם לא רוצה לעשות את הדבר הנכון, כולכם תבואו לתחנת פרמינגטון להמשך תשאול.
Since none of you want to do the right thing here you're all coming down to the Farmington station for continued questioning.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 177. מדויק: 177. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo