הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תשאל" לאנגלית

הצעות

235
75
למה שלא תתקשר לילדה הקטנה ופשוט תשאל אותה?
Why don't you call the little girl and just ask her?
תשאל שאלות ותניח לסודרגרן להסביר בבירור ככל האפשר.
Ask questions, and let Sdergren explain it as clearly as possible.
תשאל אותו אם אשתו התעייפה מלשכב איתו.
Ask him if his wife got tired of sleeping with him.
ההנהלה החוקרת תשאל שאלות על נאמנותך.
The inquest board will ask some questions about your allegiances.
אל תשאל אותי כמה שלמתי בשבילה.
Don't ask me how much I paid for it.
איפה יחידת הדגל תשאל את השומרים?
Where's the flag unit? - Ask the guard.
בבקשה, הקשב ובינתיים אל תשאל שאלות.
Please listen, and do not ask questions for the moment.
שבומר תשאל אותם איך ברחו מהסיילונים.
ADAMA: Have Boomer ask them how they escaped the Cylons.
אל תשאל אותי לרחם לקבצנים וגנבים.
Don't ask me to feel sorry for beggars and thieves.
תשאל את הנערה הקתולית הנחמדה שאוהבת לגנוב תכשיטים מהמתים.
Ask the nice little catholic girl who likes to steal jewelry from the dead.
תשאל אם מישהו בחדר הזה אי-פעם ראה יהלום אמיתי?
Ask if anyone in this room have ever seen real diamond before?
המכונה לא תעבוד אלא אם תשאל שאלה?.
The machine won't work unless you ask a question.
מי זו אירינה, בוודאי תשאל?
Who's Irina, you might ask?
אל תשאל אותי איפה זה בא.
Don't ask me where this came from.
אוקיי, אז תשאל אותה אם היא רוצה לשתות
Okay, then ask her if she'd like a drink.
לעולם לא תשאל, אותי על אהרון
You will never ask me about Aaron.
תשאל אותו, והוא יהיה להפעיל.
Ask him that, and he'll invoke.
טוב, תמשיך, תשאל אותו!
Well, go on, ask him!
תשאל אותו מה קרה לשן שלו.
Ask him what happened to his tth.
אל תשאל אותי מניין אני יודעת מה שמך.
Don't ask me how I know your name.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7543. מדויק: 7543. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo