הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: בזהירות רבה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בזהירות" לפורטוגזית

com cuidado
cuidadosamente
devagar
com calma
devagarinho
atentamente
com precaução
cautelosamente
com cautela com atenção
com muita atenção
com prudência
com muito cuidado
cauteloso
cuidadoso

הצעות

כך שעליו לבחור את מטרתו בזהירות.
Por isso, ele deve escolher o seu alvo com cuidado.
אך הוא יודע שעליו לפעול בזהירות.
Mas ele sabia que tinha de o fazer com cuidado.
כל ביצה בגודל של כדורגל מונחת בזהירות בתעלה עמוקה.
Cada ovo do tamanho de uma bola de futebol é colocado cuidadosamente numa trincheira profunda.
ואז פסעה בזהירות אל האי שלה.
E então, cuidadosamente, voltou para a sua ilha.
בוא נחפש שוב בזהירות את מר קניצ"י.
Vamos lá procurar outra vez, cuidadosamente, pelo Sr. Kenichi.
תניח את זה במים, בזהירות.
Deite isto na água, com cuidado.
ואם אי אפשר, ננהג בזהירות.
E se não nos pudermos comportar, andamos com cuidado.
כפי שאמרתי, אנחנו מסתכלים בזהירות בטווח של חשודים פוטנציאליים.
Como disse, estamos a ver com cuidado uma variedade de potenciais suspeitos.
ראייתם ירודה, אך הזאב עדיין צריך לפסוע בזהירות.
A sua visão é pobre, mas o lobo ainda precisa pisar com cuidado.
אבל אתה, יותר מכולם, יודע שעלינו לפעול בזהירות.
Mas tu, mais do que qualquer outro, sabes que temos de agir com cuidado.
הוא ומר אברמס נמצאים במלחמה, אז תהלכו בזהירות.
Ele e o Sr. Abrams estão em guerra, portanto vai com cuidado.
אז בואו כולנו לנהוג בזהירות והכל יהיו טוב עם העולם.
Então vamos todos andar com cuidado, e tudo ficará bem.
טיפוס על זה כדי לדגור צריך להיעשות בזהירות.
Escalando sobre ele para incubar Tem de ser feito com cuidado.
תלבישו את השירים שלכם, תבחרו את המלים בזהירות
Vistam os vossos poemas, Escolham as vossas palavras cuidadosamente,
עלי לנוע בזהירות כעת בכדי לא להפר את האיזון.
Eu agora tenho de lutar com cuidado para não perturbar o equilíbrio.
השתנתי לפני 20 דקות וקברתי את זה בזהירות כי אני גברת!
Fiz chichi há 20 minutos e enterrei-o cuidadosamente, porque sou uma senhora!
הדרך היחידה לחלץ את זה היא להמיס בזהירות את הפלסטיק.
A única forma de extraí-lo é derreter o plástico com cuidado.
אנחנו חייבים לברוח במהירות אבל בזהירות.
Apenas temos que nos mover rápido e com cuidado.
אך, אני מציע לשקול את הנושאים בזהירות.
Mas, me proponho a considerar as questões com cuidado.
מס וזה בדיוק למה אנחנו צריכים להתקדם בזהירות.
Não. E é por isso que temos de proceder com cuidado.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2658. מדויק: 2658. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo