הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במדויק" לפורטוגזית

exactamente
com precisão
precisamente
especificamente
exatamente
ao certo
correctamente
com exactidão
risca
exacta
específico ao
perfeitamente
literalmente
apropriadamente
baunilha

הצעות

אתה גם יודע במדויק מה הן מדברות.
Sabes exactamente o que estão a dizer, também.
הוא ידע במדויק מה עליו לעשות כדי להפליל את מגנוס.
Pensa nisso, ele sabia exactamente o que fazer para desacreditar a Magnus.
ואני רוצה שכל הערכים המיושנים ירשמו במדויק.
E quero tudo registado como antigamente, mas com precisão.
חשוב שתמלאי אחר ההוראות שלי במדויק.
É importante que sigas as minhas instruções com precisão.
המתמטיקה של מכניקת הקוונטים מתארת מאד במדויק כיצד פועל יקומנו
A matemática da mecânica quântica descreve muito precisamente como nosso universo funciona.
במדויק ועם אוצר מילים גדול יותר.
Precisamente e com um vocabulário melhor.
אני זוכרת במדויק את מה שקרה בנשף.
Lembro-me exactamente o que aconteceu na noite da beneficência.
ועיניים ניצבות קדימה מעריכות מרחק במדויק.
E os olhos virados para diante medem distâncias com precisão.
איתך, אנחנו יודעים במדויק היכן היית ובאיזה שעה.
Consigo, sabemos exactamente onde esteve e quando.
על מנת לירות במדויק, אתם חייבים לאמוד את המרחק וכיוון הרוח.
Para atirar com precisão têm que medir a distância e a direcção do vento.
ובכן, איננו יודעים במדויק היות ומצאנו את הגופות לאחר 6 שעות.
Bem, não sabemos exactamente, porque os corpos foram recuperados seis horas mais tarde.
תגיד לי במדויק מה גברת קינג ביקשה ממך לעשות.
Diz-me exactamente o que a Sra. King te pediu para fazeres.
היה מאד חשוך, ולכן איני יכול לומר במדויק...
Estava muito escuro, não sei dizer exactamente.
זה לא מציג במדויק את אשר אני עושה, אך...
Isso não é exactamente o que estou a fazer, mas...
במדויק ועם אוצר מילים גדול יותר.
Exactamente, e com melhor vocabulário.
יכולתי לחזות במדויק מה תהיה תגובתם, לכן, לא.
Conseguia prever, com precisão, a resposta deles, por isso, não.
ספר לי במדויק מה אמרת לבלש.
Diz-me exactamente o que disseste ao detective.
לא חישבנו את זה במדויק, אבל אנו מבינים שזה יקר מאוד.
Não calculamos precisamente, mas entendemos que é muito dispendioso.
אז זה משקף במדויק את האירועים כפי שאתן זוכרות?
Então isto reflete com precisão a vossa compreensão de como decorreram os eventos?
הפעם, אתה תעקוב אחר ההוראות שלי במדויק.
Desta vez, seguirás as minhas instruções exactamente.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 443. מדויק: 443. זמן שחלף: 165 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo