הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בעתיד" לפורטוגזית

um dia
futuramente
mais tarde
no futuro futura
futurista
Doravante

הצעות

121
בעתיד הגבול בין האדם למכונה נעלם.
No futuro, a fronteira entre humanos e máquinas está a desaparecer.
השתתפותך עבודת הלשכה אומרת שאתה עכשיו השומרים בעתיד.
A vossa participação no trabalho da Agência significa que agora são os guardiões do futuro.
יתכן שהם דנים עסקת נשק בעתיד.
Possivelmente, estariam a discutir uma futura venda de armas.
בעתיד נרשום נבדקים שיש להם תפקוד לקוי.
De futuro, faremos uma nota separada para indivíduos com disfunção.
תגלה בעתיד שיש גישה מנומסת פחות.
Em breve verá que essa é uma abordagem pouco educada.
150 שנים בעתיד ואנשים עדיין לובשים צמר?
150 anos no futuro e as pessoas ainda continuam a usar lãs?
האישה ואת מות הבן נמצאת בעתיד.
A morte da sua esposa e filho está no futuro.
אני צריכה לעזוב מיק בעתיד סטאר סיטי.
Eu devia ter deixado o Mick na Star City do futuro.
בעתיד, מעבר דרך האנומליה ייחשב מחוץ לתחום.
No futuro, a passagem pela anomalia será considerada interdita para a caçada.
מה אני בדיוק בעתיד הזה שלך?
O que sou eu, exactamente, nesse vosso futuro?
זה המקצוע היחיד שבו מוכרחים להאמין בעתיד.
É a única profissão em que se tem de acreditar no futuro.
ולפחות בזרעים ישנו פוטנציאל לחיים בעתיד.
Pelo menos com sementes, temos o potencial para vida futura.
אני בטוח שיהיו הזדמנויות אחרות בעתיד.
De certeza, que no futuro, haverão mais oportunidades.
מותו של סיסקו ישנה את הכותרת בעיתון בעתיד
A morte de Cisco ia mudar o artigo do jornal no futuro.
אין אפשרות לשמור את התמונה מאחר שהקובץ מקומי. Kooka יתמוך בעתיד בפרוטוקולים אחרים.
Não é possível gravar a imagem, porque o ficheiro é local. O Kooka irá suportar outros protocolos posteriormente.
אנחנו מקווים שמחמם התינוקות Embrace ועוד המצאות פשוטות דומות מייצגות מגמה חדשה בעתיד הטכנולוגיה: פתרונות פשוטים, מקומיים וזולים עם פוטנציאל להשפעה חברתית עצומה.
Esperamos que o aquecedor de recém nascidos Embrace e outras inovações simples como esta representem uma nova tendência no futuro da tecnologia: soluções simples, localizadas e acessíveis que têm o potencial de trazer um enorme impacto social.
בעתיד, אתה והוא תוכלו להתחלק.
De futuro, acho que tu e ele podem partilhar.
אנו עושים זאת הרבה בעתיד מתגנבים בחושך?
Fazemos isto muitas vezes no futuro? - Andar furtivamente no escuro?
ומה אני בדיוק בעתיד הזה שלך?
O que é que eu sou exactamente nesse seu futuro?
השמים בעתיד שייכים לציפורים שכבר משגשגות מסביבו.
O céu do futuro pertence às aves que já florescem ao redor dele.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3330. מדויק: 3330. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo