הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בצורה משכנעת" לפורטוגזית

conclusivamente
convincentemente
de forma convincente
di-lo com convicção
לא יכולה להיות מוכחת בצורה משכנעת או מופרכת.
Não pode ser conclusivamente provada ou refutada.
למחקרו של ברטראם פורר, אשר בשנת 1948, הוכיח בצורה משכנעת
De uma pesquisa de Bertram Forer, que, em 1948, provou conclusivamente,
אז איך אומר זאת בצורה משכנעת?
Não. Então como o posso dizer convincentemente?
אתה מבין, אם תעשה את זה בצורה משכנעת?
Percebeste? Se fizeres isso convincentemente,
אובאמה חייב לשחק בצורה משכנעת את תפקיד הנשיא
Obama tem que interpretar o papel de presidente de forma convincente.
וגם אני לא אוכל להצליף בעצמי בצורה משכנעת.
E mesmo eu, não posso me chicotear de forma convincente.
אם אנחנו רוצים להיות מדענים חשובים אתה מוכרח להתנהג בצורה משכנעת.
Se quisermos ser cientistas importantes, devemos agir de forma convincente.
אתה חושב שדינה תשחק את זה בצורה משכנעת?
Acha que a Dina vai conseguir interpretar isso convincentemente?
במהלך איום לניסיון התנקשות, הופעתי בצורה משכנעת מול הקונגרס כברק אובמה.
Durante uma ameaça de tentativa de assassínio, apareci, de forma convincente, em frente ao Congresso, disfarçado de Barack Obama.
אובאמה חייב לשחק בצורה משכנעת את תפקיד הנשיא וחייב לשכנע את אזרחי ארצות הברית שהמחאה למעשה נגמרת איתו.
Obama tem que interpretar o papel de presidente de forma convincente. Tem que convencer o povo dos Estados Unidos de que assumirá responsabilidades pelas decisões.
למען הסר ספק, ה "שגעון הפסיכוטי", היה סיכום תמציתי למחקרו של ברטראם פורר, אשר בשנת 1948, הוכיח בצורה משכנעת
Para que conste, "esse ataque psicótico" foi o resultado conciso De uma pesquisa de Bertram Forer, que, em 1948, provou conclusivamente,
למען הסר ספק, ה "שגעון הפסיכוטי", היה סיכום תמציתי למחקרו של ברטראם פורר, אשר בשנת 1948, הוכיח בצורה משכנעת באמצעות ניסויים, שתוכננו בקפידה שאסטרולוגיה אינה אלא שטות במסווה של מדע.
O palavreado psicótico era um resumo do estudo de Bertram Forer, que, em 1948, provou conclusivamente, através de experiências meticulosamente concebidas, que a astrologia não passa dum disparate pseudo-científico.
היא מקריאה את השורות בצורה משכנעת.
Ela lê as falas com grande convicção.
המידע שברשותינו חייב להיות בצורה משכנעת ומדוייק.
As nossas informações terão de ser extremamente convincentes.
אם תוכל להוכיח בצורה משכנעת שאתה מחויב לחיים בשירות.
Se conseguir mostrar o quão comprometido é com uma vida de serviço.
אך עדיין, זה לא מוכיח בצורה משכנעת שמישהו היה בזירת הפשע.
Ainda assim, não é conclusivo para colocar alguém na cena do crime.
כן, גברת אם תרצה לשרוד מחוץ לגטו עליך לשקר בצורה משכנעת יותר
Se queres sobreviver fora do gueto, tens de mentir com mais convicção.
אפשר לערער על הפסיקה הזאת אם תוכל להוכיח בצורה משכנעת שאתה מחויב לחיים בשירות.
Sabe, Alex, esta decisão pode ser alterada se for capaz de mostrar até que ponto se vai dedicar a uma vida de serviço.
כן, ג'נרל, שיקרת די באומץ, אך לא בצורה משכנעת.
Sim, general, mentiu com muita coragem, mas não foi convincente.
אפשר לערער על הפסיקה הזאת אם תוכל להוכיח בצורה משכנעת שאתה מחויב לחיים בשירות.
Sabes, Alex, esta decisão pode ser revogada se conseguires demonstrar o quão empenhado estás numa vida de serviço.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 50. מדויק: 50. זמן שחלף: 245 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo