הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גיוס" לפורטוגזית

angariação de de recrutamento
recrutamento de
de angariação
mobilização de
alistamento
Gaius
recrutar

הצעות

97
77
גיוס תורמים, עיסקאות עם איגודים...
Angariação de fundos, acordos com faria nenhum:
ואני התנדבתי לעזור ולארגן את גיוס הכספיים הבא.
E eu voluntariei-me para ajudar na próxima angariação de fundos.
עשיתם סרטון גיוס לנערים של היטלר.
Fizeste um vídeo de recrutamento para a juventude de Hitler.
הוא פיצץ מחנה גיוס ושני חיילים נהרגו
Ele explodiu uma estação de recrutamento, alguns soldados morreram.
אדוני, אני חושב שאנחנו צריכים וידאו גיוס חדש.
Senhor, acho que precisamos de um vídeo de recrutamento novo.
הם מה שאפשר לכנות סוכנות גיוס.
São o que poderíamos chamar agências de recrutamento.
אני יוצא לעבודה במרכז גיוס בדרום פאז.
Vou trabalhar num centro de recrutamento em South Pas.
יש לי לעבור גיוס לשירות הציבור.
Tenho um passe de recrutamento de serviço público.
מצאנו סרטוני אימון, תוכניות ראיונות גיוס.
Encontrámos vídeos de treino, programas, entrevistas de recrutamento.
מספרי גיוס הם הגדולים ביותר שהם אי פעם היו, ואני עדיין כאן.
Os números de recrutamento são maiores do que já foram e eu ainda estou aqui.
אז הם מנצלים את מותו של אבי כאסטרטגיית גיוס.
Então, eles estão a explorar a morte do meu pai, como uma estratégia de recrutamento.
אני לא יודע, זה כמו מרכז או משהו גיוס.
Parece um centro de recrutamento ou uma coisa assim.
סת' לא הגיע לערב גיוס התרומות של אביו בלילה המדובר.
O Seth nessa noite faltou à angariação de fundos do pai.
זה נכון כשאתה מתחזה למרגל רוסי במשימת גיוס זרה או תייר אמריקאי תמים עם מכונית שכורה גרועה.
É assim se está a fingir ser um espião russo numa missão estrangeira de recrutamento ou um estúpido turista americano com um mau carro de aluguer.
אבל אני גם יודע, ששלחנו לה חבילות גיוס וכך גם לעוד 19 מועמדות.
Mas também sei que lhe enviámos o formulário de recrutamento juntamente com 19 outras perspectivas de topo.
אני לא צריך לדאוג לגבי עבירות גיוס.
Não tenho de me preocupar com violações de contratação.
כמובן שזה יכול להשתנות עם גיוס הבחורים.
Claro que isso pode mudar depois do Sorteio de Rapazes.
אני עדיין בתהליך של גיוס ואימון טרוריסטים למתקפה.
Ainda estou no processo de recrutamento e treino de terroristas para atacar.
הוא עבד בשבילנו במזרח התיכון, גיוס העובדים.
Ele trabalhava para nós no Médio Oriente, recrutando agentes.
הדרך היחידה לשרוד היה דרך גיוס.
A única maneira de sobreviver, era recrutar.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 452. מדויק: 452. זמן שחלף: 563 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo