הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חוק" לפורטוגזית

lei
regra
direito
código
estatuto
polícia
artigo
legislação
legal
Acto
Law
vigilante fora-da-lei
ilegal
foras-da-lei

הצעות

203
147
גרה באזור ללא חוק עם חבריה.
Ela era feliz a viver na zona sem lei, com os amigos.
שימו לב לעיר חסרת חוק שמשוועת לגיבור.
Olhem para uma cidade sem lei que silenciosamente anseia por um herói.
חוק אחר בעסקים הוא להסתגל למצבים שונים.
Outra regra de Gestão é sermos capazes de nos adaptar a diferentes situações.
חוק מספר 17בלי דגים בארוחת הבוקר.
Regra número 17, nada de peixe para o pequeno-almoço.
אין שום חוק שמכסה מצב שכזה.
Não há nenhuma lei que contemple uma situação como esta.
הקפטן שלך מעודד אכיפת חוק כזאת?
O vosso comandante encoraja esse tipo de execução da lei?
אכיפת חוק פעילה בשבילנו היא הנחה מוחלטת.
O funcionamento da aplicação da lei para nós é uma premissa total.
אין חוק נגד נשיאת שני סלולרים.
Não há nenhum lei contra ter dois telemóveis, Frank.
שזה חכם אין חוק נגד זה.
O que é inteligente, não há lei contra isso.
האפשרות היחידה שלהם היא להציע חוק חלופי.
A única opção é entrar com uma proposta de lei alternativa.
אבל הדבר שמותר על פי חוק.
Mas a questão é que eu estou autorizado pela lei.
חוק מספר 15 תמיד לעבוד כצוות.
Regra número 15... trabalhem sempre em equipa.
עכשיו אני מכריזה על חוק סבתא.
Estou a declarar uma nova lei, a Lei da Vovó.
הפרתי את חוק הגזע והישוב מחדש.
Violei a Lei da Raça e do Realojamento.
אין חוק שאומר הגשר צריך להיות בחלק העליון של הספינה.
Não há regra que diga que a ponte tem de ser no topo da nave.
חוק 119, בדיוק באמצע הדף.
Regra 119, mesmo no meio da página.
כששיחקתי אצל ווייטי, המילה שלו היתה חוק.
Quando jogava para o Whitey, a sua palavra era lei.
חוק מספר 13, בלי עופות ברכב.
Regra número 13, nada de aves no carro.
חוק מספר שתיים, תתרחקו ממכוניות ספורט יוקרתיות,
Regra número dois, ficar longe dos carros desportivos de luxo,
לכאורה, שני אנשים שומרי חוק.
Aparentemente, só algumas pessoas obedientes à lei.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7981. מדויק: 7981. זמן שחלף: 309 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo