הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כניעה" לפורטוגזית

rendição
submissão
capitulação
render-me
renderem-se
renda-se
rendei-vos
Rende-te
Rendam-se
Entregue-se
render-se
render
ובכן, אולי הדבר תלוי בהגדרה של כניעה.
Bom, isso talvez dependa da nossa definição de rendição.
כניעה מוחלטת התרחשה ב7 במאי 1945.
A completa rendição deu-se no dia 7 de Maio de 1945.
אתה מביא אותם לידי כניעה באמצעות המוזיקה.
Está levando eles à submissão com a música.
ויש הבדל בין מסירות לבין כניעה עיוורת.
E há uma diferença entre devoção e submissão cega.
שלום, אדוני, אינו כניעה.
A paz, Senhor, não é a capitulação...
"אנחנו לא נשתמש במילה כניעה.
"Não devemos utilizar a palavra rendição".
יש צורת כניעה שאינה מצביעה על הכנעה.
Existe uma forma de rendição que não implica submissão.
אהבה היא אינה כניעה, אוסמה'
O amor não é rendição, Osama.
אולי אקבע פגישה עם הגנרל ואציע לו תנאי כניעה נדיבים.
Talvez se eu conseguisse uma reunião com o General, lhe oferecesse termos de rendição generosos
כל סימן של כניעה ואתם ארוחת צהריים.
Qualquer sinal de submissão e você é o almoço.
השומרים היפנים שהחשיבו כניעה לדבר מבייש.
Os guardas Japoneses consideravam a rendição uma vergonha.
כניעה, מבחינתי תהיה להכנע לדחפים הללו.
Rendição, para mim, seria ceder a esses desejos.
הבוקר קיבל הנשיא טרומן מהיפנים כניעה בלא תנאי.
Hoje de manhã, o Presidente Truman recebeu a rendição dos japoneses.
להרתיע כל דיבור על כניעה, ובזמן שיתר האוכלוסייה, שכללה את אמו של יוספוס,
Para impedir qualquer conversa de rendição, E enquanto a população, que incluía a própria mãe de Josefo,
זו לא הייתה כניעה אמיתית לו הייתי מתנגד.
Não seria grande rendição se eu resistisse.
הממשלה שלי לעולם לא תסכים על כניעה ללא תנאי.
O meu governo nunca irá aceitar a rendição incondicional.
כאן אתם רואים מחוות כניעה משני פרטים הבאים ממינים קרובים מאוד -
Aqui você vê gestos de submissão de dois membros de espécies bem próximas -
אני הצעתי כניעה ללא תנאי, בדיוק כמו שאמרת ל.
Eu ofereci rendição incondicional como você disse para fazer.
מתחת דגל של כניעה, הוא היה נטבח.
Sob uma bandeira de rendição, foi esquartejado.
מאותו היום, המילה כניעה אינה קיימת עבורי!
Desde esse dia até hoje... a palavra "rendição"... não existe para mim!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 340. מדויק: 340. זמן שחלף: 220 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo