הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מומחיות" לפורטוגזית

especialidade
experiência
conhecimento
habilidade
especialização
perícia
competência
mestria
especialistas
seja especialista
especializado
carga especializada
uma expertise
הצקה היא האזור של מרשו של מומחיות.
Intimidar é a especialidade do cliente dele.
אין עוד מומחיות הדורשת את אותו הזמן, ההתמקדות, ההתמסרות המוחלטת.
Nenhuma outra especialidade requer este tempo, concentração, e completa dedicação.
למר נאש יש גם מומחיות בטכנולוגיות עכשוויות.
Nash tem também experiência com tecnologias de última geração.
זהו תחום בו יש לי מומחיות מסוימת.
É um campo em que tenho alguma experiência.
זמן אחר בו אנו מרגישים ביטחון לחוות את דעתנו היא כשיש לנו מומחיות.
Outra altura em que nos sentimos mais confiantes para dizer o que pensamos é quando temos conhecimento.
3 שנות אנרגיה מזוהמת בלי הרבה תעסוקה, או מאות שנים של אנרגיה נקיה עם אפשרות לפתח מומחיות ולשפר את היעילות על יסוד כישורים טכניים, ולפתח ידע מקומי איך להפיק את המירב מהרוח באזור.
Três anos de energia suja sem muitos empregos, ou séculos de energia limpa com o potencial de desenvolver conhecimento e melhoria na eficiência baseados em habilidades técnicas, e desenvolvendo o conhecimento local para conseguir o melhor dos ventos da região.
האם רמה מסוימת של מומחיות יש אשר אנו אינם מודעים?
Existe algum nível de especialidade que desconhecemos?
זה קצת מחוץ לתחום מומחיות שלך, ג'ואן, אתה לא חושב?
Fica um bocado fora da sua experiência, Joanne, não acha?
כדי לבצע את זה הוא היה זקוק למישהו עם מומחיות פורנזית.
Para consegui-lo precisaria de alguém com experiência forense.
והוא סטז"ר, כי מומחיות אחת לא מספיקה לו.
Ele é interno, porque não se contentou só com uma especialidade.
נקבע על ידי מומחיות, על בסיס מקרה לפי מקרה.
Determinado pela especialidade, numa base caso a caso.
אלא אם כן הוא שיש לו מומחיות כלשהי, הוא לא יהיה מסוגל להבחין בהבדל.
A menos que tenha experiência, não vai saber dizer a diferença.
זו מומחיות ברזילאית.
É uma especialidade do Brasil.
אני פשוט צריך רמת מומחיות אחרת כו כל מומחיות בכלל.
Eu precisava de um nível diferente de conhecimento ou apenas conhecimento.
עם כל הכבוד, מומחיות וארכיאולוגיה.
Com todo o respeito, a especialidade em Arqueologia não...
המפתח להשגת מומחיות בכל תחום הוא חזרות.
O segredo para ficar proficiente em qualquer atividade é a repetição.
ובכן, לבחורה צריכה להיות מומחיות.
Bem, uma rapariga tem de ter uma qualidade.
או'ריין, אתה איש עם מומחיות.
O'Ryan, és um homem com um dote.
אני מסכים שלרשות המבצעת יש מומחיות מיוחדת.
Concordo que o Poder Executivo tem uma expertise particular.
הראת רמה של מומחיות ויעילות שרוב הרופאים יכולים רק לחלום עליה.
Você mostrou um nível de especialização e eficiência que a maioria dos médicos só podem sonhar.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 282. מדויק: 282. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo