הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סולרית" לפורטוגזית

פנסילבניה מפעילה מנהיגות על אנרגיה סולרית ואנרגיית רוח.
A Pensilvânia está a exercer a liderança na energia solar e eólica.
זו הייתה רוח סולרית היוצרת אינטראקציה עם היונוספירה שלנו אליה הוא האזין -
Era o vento solar a interagir com a nossa ionosfera que ele ouvia.
הוא הביע עניין בטכנולוגיית כלי נשק מבוססי אנרגיה סולרית.
É sabido que tem interesse em tecnologia de armamento solar.
כבר בגיל 15 התחלתי להתעניין באנרגיה סולרית.
Foi aos 15 anos que me interessei pela energia solar.
כאילו שאתה סוללה סולרית מהלכת על שתיים.
É como se fosses uma bateria solar ambulante.
התפרצות סולרית מסוג אקס החלה בצידה הימני של התיבה.
Uma explosão solar de classe X começou a estibordo da Arca.
ציוד התקשורת נפגע, הייתה סופה סולרית.
O equipamento de comunicação ficou danificado numa tempestade solar.
אז הוא המציא מנורה סולרית בלי עלות.
Então ele inventou uma lamparina solar sem custo.
זאת אולי הדרך היעילה ביותר לאחסן אנרגיה סולרית, בסדר?
E talvez o modo mais eficiente de armazenar energia solar.
לאנרגיה סולרית יהיה מרכיב משמעותי בתיק שלנו.
A Solar será parte importante de nosso portfólio.
אני משנה איזורי זמן, לא מערכת סולרית
Estou mudando de fuso horário, não de sistema solar.
אז בחזרה לאתגרים הגדולים שהזכרתי בהתחלה: גידול קיצוני בניצול משאבים, מעגלים סגורים וכלכלה סולרית.
Voltando aos grandes desafios que mencionei no início: aumentos radicais da eficácia de recursos, ciclos fechados e economia solar.
אך אם מנסים להפיק אנרגיה סולרית במיקום נייח המשקל לא כל-כך חשוב.
Mas se tentarmos gerar energia solar num local estático o peso não é muito importante.
במקרה הזה, סופה סולרית התחוללה, ובפגעה במערכות עיקריות, כולל התקשורת עם חדר הבקרה.
Neste caso, uma tempestade solar atingiu, e danificou os sistemas principais, inclusive as comunicações com o Centro de Controlo.
אז מה, הוא צריך להשקיע באנרגיה סולרית ולא בנפט?
Devia investir em energia solar, em vez de petróleo?
חלומי היה להמיר אנרגיה סולרית במחיר סביר מאד, אבל נאלצתי להמתין עם זה.
O meu sonho era converter energia solar a custos acessíveis, mas, entretanto, tive este desvio.
אנרגיה סולרית, מחצבי אנרגיה ערב הסעודית, זה העולם היחידי שיש לנו...
Energia solar, combustível fóssil, Arábia Saudita, é o único planeta que temos...
אנחנו יכולים לעשות אותו דבר עבור אנרגיה גיאותרמית ועבור אנרגיה סולרית.
Podemos fazer o mesmo para a energia geotérmica e para a energia solar.
מערכת חימום סולרית מתוחכמת כזאת היא מתקן בעל ערך רב ליצור בעל דם קר.
E um sistema de aquecimento solar sofisticado como este, é algo muito valioso para uma criatura de sangue frio.
זה יכול לשמש חשמל, ביקוע או אנרגיה סולרית כדיי לעבד את הפטהבייט של המידע מהחישן.
Pode usar electricidade, fissão ou energia solar para processar um petabyte de dados do sensor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 114. מדויק: 114. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo