הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עוד ועוד" לפורטוגזית

mais e mais
cada vez mais
um lado ao outro
continuar
הם השתמשו בגזעים כדי להגביה עוד ועוד.
Elas usaram madeira para crescer mais e mais alto.
אז הוא יצר עוד ועוד רמות.
Por isso, ele continuou a inventar mais e mais níveis.
אבל אנחנו לומדים עוד ועוד על המוח האנושי.
Mas estamos aprendendo cada vez mais sobre o cérebro humano.
אנחנו עכשיו מוסיפים עוד ועוד רובוטים לתערובת, ועלינו על כמה בעיות.
Estamos a juntar cada vez mais robôs à mistura, e encontrámos alguns problemas.
כשהמכונית התרחקה עוד ועוד מהדרך הבטן שלי התהפכה.
Quando o carro se foi afastando mais e mais da estrada, o meu estômago saltou.
בעזרת הפשיסטים, האדונים הרוויחו עוד ועוד, עד שכבר לא ידעו מה לעשות עם הכסף!
Com os fascistas os patrões ganharam mais e mais, até já não saberem o que fazer ao dinheiro!
הוא נהג לקרוא במשך היום כולו ודרש עוד ועוד ספרים.
Durante todo o dia e queria sempre mais e mais livros.
צרבתי הכל בכרטיס זיכרון אבל הוא רצה עוד ועוד.
Pus tudo numa pen, mas ele queria mais e mais.
עולה עוד ועוד זה בוער בתוך נשמתי.
Mais e mais alto, queimando até a minha alma .
רכישה - תאגידים שחייבים שיהיה להם עוד ועוד.
O vício da aquisição, empresas que têm de possuir mais e mais.
כיוון שאנחנו צריכים להגדיל את הקיבולת של הפלנטה הזו ליצור עוד ועוד הזדמנויות לחיים.
Porque nós temos de aumentar a capacidade deste planeta de criar mais e mais oportunidades para a vida.
והתעצבנתי עוד ועוד, כי אני רושם קופסאות
E estou mais e mais nervoso porque estou a carregar caixas.
אז אנחנו נראה עוד ועוד מהסוג הזה של רובוטים במשך השנים הקרובות במעבדות.
Então veremos cada vez mais desse tipo de robô nos próximos anos, em laboratórios.
מעטים מאוד בהתחלה אבל אז עוד ועוד.
No começo, eram poucos, mas depois mais e mais...
אם אשלם לך עכשיו, תרצה עוד ועוד.
Se pagar agora, vais querer mais e mais.
רמות הפחמן הדו-חמצני עלו עוד ועוד ועוד.
Níveis de dióxido de carbono aumentam mais e mais.
אבל פתאום היא התחילה להרוויח עוד ועוד ואז יום אחד, בום!
Mas continuava a ganhar mais e mais dinheiro e um dia...
התחלתי עם משפחה אחת, של גמדים קסומים וכל שנה הייתי צריך עוד ועוד כדי לעמוד בקצב.
Eu começei com uma família de elfos mágicos, e todo ano eu precisava de mais e mais para continuar.
"בהתחלה מעט, ואז עוד ועוד..."
No inicio eram poucos, mas depois apareceram mais e mais...
הם ישלחו קדימה עוד ועוד כוחות.
Irão trazer mais e mais tropas.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 532. מדויק: 532. זמן שחלף: 283 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo