הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שירותי הבריאות" לפורטוגזית

sistema de saúde
assistência médica
da saúde
de cuidados de saúde
Serviços de Saúde
incluído
אני לא מדבר על הפוליטיקה של שירותי הבריאות, אני מדבר על הדרך שאנחנו נוקטים בגישה מדעית לשרותי הבריאות.
Não estou me referindo à política do sistema de saúde. Estou falando do modo como abordamos cientificamente o sistema de saúde.
העתיד של שירותי הבריאות הוא צוותים חכמים וכדאי שתהיה בצוות הזה בשביל עצמך.
O futuro do sistema de saúde são equipes inteligentes, e é melhor você estar na equipe por você mesmo.
שירותי הבריאות השתפרו.
Assistência médica foi oferecida.
בשנים האחרונות תפסנו שאנחנו נמצאים במשבר הקשה ביותר בדברי-ימי הרפואה עקב משהו שלא נהוג לחשוב עליו בתור רופא, שחשוב לו להיטיב עם אנשים, וזה המחיר של שירותי הבריאות.
Nos últimos anos apercebemo-nos de que estávamos na crise mais profunda da existência da medicina porque normalmente não pensamos - quando somos médicos preocupados em fazer bem às pessoas -, em qual é o custo da assistência médica.
רפורמת שירותי הבריאות, למעשה.
Reforma da Saúde, na verdade.
כאשר תאוות הבצע של חברות הביטוח והתרופות דחפו את עלות שירותי הבריאות מעלה מעלה.
As vendas de anti-depressivos dispararam, enquanto a ganância das seguradoras e das farmacêuticas aumentava os custos da saúde.
האו-אי-סי-די בודק מידי פעם בפעם את איכות שירותי הבריאות כדי לקבל את נתוני המדינות החברות בו.
De vez em quando, a OCDE examina a qualidade da saúde, onde há dados, dos países membros.
אני רוצה להשתמש בטכנולוגיות שכולנו עובדים איתן וגורמים להן לקרות כדי להפוך את שירותי הבריאות לספורט קבוצתי מתואם.
Eu quero usar tecnologia a qual estamos trabalhando e fazer acontecer fazer o sistema de saúde um esporte coletivo coordenado.
אני עומד לדבר איתכם על דרך שבה נוכל לנצל משאב מאד לא מנוצל בתחום שירותי הבריאות, וזהו המטופל, או - כמו שזה נקרא במונחים מדעיים - אנשים.
Irei falar-vos de como podemos explorar um recurso bastante subaproveitado no sistema de saúde, que é o paciente, ou - para usar o termo científico - pessoas.
היא מנהלת את שירותי הבריאות המחוזיים מאז תקופת האבן.
Dirige os Serviços de Saúde do County desde o Paleolítico.
שיחת הוועידה עם שירותי הבריאות עומדת להתחיל.
A teleconferência com os Serviços de Saúde vai começar.
אני מסתכלת על הדיווח של שירותי הבריאות.
Eu revi o relatório dos Serviços de Saúde.
קלייטון, בזמן הזה בעוד שנה אעמוד בראש שירותי הבריאות.
Clayton, no próximo ano por esta altura, eu serei Chefe dos Serviços de Saúde.
שירותי הבריאות הוא גורם הרציחות מספר אחת.
O sistema de saúde é o assassino número um neste país.
קיבלתי טלפון אתמול מנותן שירותי הבריאות שלנו.
Ontem recebi uma chamada do nosso seguro de saúde.
בשנים האחרונות דובר רבות על העלייה במחירי שירותי הבריאות.
Muito se tem discutido, nos últimos anos, sobre o aumento dos custos dos serviços de saúde.
דיברתי עם שירותי הבריאות לא היו התפרצויות נוספות.
לפני חצי שנה הצטרפתי לארגון שירותי הבריאות.
Há seis meses, contratei uma empresa de segurança.
הוא רוצה לתת להם את שירותי הבריאות שלנו.
Quer dar-lhes os nossos cuidados de saúde.
וברמת המאקרו, חלק מהדוברים רמזו שאפילו שירותי הבריאות צריכים להיות מופרטים.
E num nível macro, alguns dos palestrantes inferiram que até a saúde deveria ser privatizada.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 90. מדויק: 90. זמן שחלף: 219 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo