הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "że" לאנגלית

הצעות

Rozważyłby taką możliwość, że że po prostu zachorował.
Well, he'd consider the possibility that he just had an illness.
Pomyślałem że powinieneś wiedzieć że kupił samochód.
I just thought you should know that he owns a car now.
Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć, że kazałem zbadać rękopis zespołowi specjalistów.
I thought you'd like to know I had the manuscript page examined by a team of experts as soon as it turned out.
Myślałem że uzgodniliśmy że zostajemy sami.
I thought we agreed that we are better off on our own.
Myślę że to cudownie że odnalazłem swoje powołanie.
I think it's amazing that you found your calling.
Zawiadomię agencję, że zmieniliśmy zdanie, że pilnie wyjeżdżamy.
I will contact the estate agent and tell him we've changed our minds... and there's been an emergency.
Pomyślałem, że chciałabyś wiedzieć, że piekarnia płonie.
I thought you might want to know that the bakery is on fire.
Pozwól że powiem... że jesteś niezbędny.
Allow me to say, that you're the most indispensable man I know.
Słyszałem że kłamiesz że tego nie zrobiliśmy.
I heard you lied and said we didn't do it.
Myślę, że zrozumiesz, że przechodzę fazę destrukcji.
I know you will understand that I'm going through a destructive phase.
Zwłaszcza że myślę, że mamy tutaj zwyciężczynię.
Especially because I think we have a winner right here.
Drugim było to że pomyśleliśmy że zdradziłeś.
The second was thinking your release represented a danger to us.
Myślę że zapomnieliście że urodziłem ten budynek.
I think you forget that I gave birth to this building.
Powiedział że żartowaliśmy tyle że powinniśmy zostać komikami.
Because we were joking around so much, he started saying we should be a comedy team.
Pomyślałam, że jeżeli sprawię, że pomyślą że odeszłam- że zostałam ujęta- przestaną mnie poszukiwać i wszystko wróci do porządku.
I thought if I could make them think that I'd gone- that I had been taken- they would stop looking for me and everything could just go back to the way it was.
Ben powiedział, że podsłuchał że władcy mówiąc że reprezentowany coś ważnego.
Ben said that he overheard the overlords saying that they represented something important.
Pomyślałam, że powinnam ci powiedzieć że wiedzą, że próbujesz zreorganizować Podziemie.
I thought I should tell you that they know you're trying to reorganize the underworld.
Otrzymaliście przekonanie, że jesteście ponad ciałem i umysłem, że jesteście świadomością, że jesteście duchem, że jesteście duszą, że jesteście wiecznością, że jesteście nieśmiertelni, że jesteście bez skazy.
You got the conviction that you are beyond the body and the mind, that you are consciousness, that you are the spirit, that you are the soul, that you are eternal, that you are immortal, that you are blemish-less.
Powiedz, że nagrała, że się go bała, że myślała, że ją zabije, że powiedziała, że jeśli zginie, to Howard ją zabił.
Tell him that she said she was afraid of Howard, that she thought he was going to kill her, that if she was killed, it was Howard who did it.
Spotkałem tyle kobiet przez lata, że pomyślałam że się nie będę przedstawiać się chyba że będziemy pewni siebie.
You've met so many women over the years, I thought I'd hold off on this introduction until we were sure of each other.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2631515. מדויק: 2631515. זמן שחלף: 1465 ms.

że masz +10k
że go +10k
ze strony 9998
że mogę 8372
że mamy 8316
że będę 7613

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo