הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: go przekonać
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "przekonać" לאנגלית

הצעות

Przede wszystkim jednak od lat staraliśmy się przekonać innych.
Above all, however, we have been working to convince others for years.
Nie tylko jego umysł trzeba przekonać...
It's not only his mind you need to convince...
Musimy przekonać je do wykorzystania ich wpływów na rzecz społeczeństwa Birmy.
We must persuade them to exert their influence in the interests of the people of Burma.
Ivan próbował mnie przekonać bym znowu pływał.
Ivan was trying to persuade me to swimm again.
Chcę się przekonać, że potrafisz.
I have to see that you can do it.
Chciałem się przekonać czy to możliwe.
I wanted to see if it was possible.
Tam chciałaś przekonać wszystkich do swojej wersji...
And the way you tried to convince everybody at dinner that your version was...
Chciałbym ją przekonać, by nie wyjeżdżała przeze mnie.
I just wish I could convince her not to leave because of me.
Próbowała mnie przekonać że nic między wami niema.
She tried to convince me that there's nothing between both of you.
Potrafię przekonać ją, żebyście zostali.
I can convince her to let you stay.
Próbuję przekonać ich, a przekonuję sam siebie.
I'm tryin' to convince them, and I'm convincing myself.
Nie próbuj przekonać mnie do anulowania wizyty.
Don't try and convince me to cancel the visit.
Potrzebuje twojego głosu, żeby przekonać innych.
I will need your voice to convince the others.
Muszę przekonać algierczyków żeby pozwolili nam wysadzić Juliet, więc...
I got to go convince the Algerians to let us blow up Juliet, so...
Gdybyśmy tylko mogli przekonać Biskupa do zmiany zdania...
If only we could persuade the Bishop to change his mind.
Ponieważ używam go do niej przekonać.
Because I'm using it to convince her.
Przy twojej narkotykowej przeszłości sędzia łatwo dał się przekonać.
With your history of drug arrests, the judge wasn't too hard to convince.
Musi mi pan pomóc przekonać gubernatora Michigan.
I want you to help me convince the governor of Michigan...
Musimy przekonać Sean'a by przełożył operację.
We have to convince Sean to postpone the surgery.
Próbowałem przekonać Geigera, że potrzebny mu wspólnik.
I thought maybe I could persuade Geiger that he needed a partner.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8853. מדויק: 8853. זמן שחלף: 76 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo