הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "stała" לאנגלית

חפש את stała ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

W czasie trwania badania jakość wody powinna być stała.
The water should be of constant quality during the period of a test.
Zatem ich suma zawsze będzie stała.
Therefore the sum of the two is always going to be constant.
Cokolwiek to było, obejmowała coraz twarz stała.
Whatever it was, it included getting your face fixed.
Kluczową kwestią musi być stała poprawa kompetencji personelu.
The core issue must be constant improvement of the competence of personnel.
Różnica wieku faktycznie stała się problemem.
The age difference really has become a problem.
Ciekawe jaką osobą by się stała.
I wonder what kind of person she would have turned into.
Proszę dokładnie pokazać gdzie pani stała.
No. Just show me exactly where you were standing.
Nie chce żebyś stała się kaleką.
I don't want you to become crippled.
Dzięki ich wsparciu fotografia stała się produktywnym zainteresowaniem w jej życiu.
Thanks to their encouragement, photography was becoming a productive interest in her life.
Japonia natychmiast stała się częścią Amerykańskiego sojuszu przeciw komunizmowi.
[Ambrose] Japan immediately became part of the American Anti-Communist Alliance.
Moja piękna córka stała się starą kobietą.
My beautiful daughter has turned into an old woman.
Tutaj stała ofiara, gdy została uderzona.
This is where the victim was standing when he was hit.
Ta cała rywalizacja stała się trochę dziecinna.
This whole rivalry thing has become a tad childish.
Wzywamy ciemność by stała się światłem.
We summon the dark to become the light.
Zawsze będę pamiętał jak tam stała.
I will always remember her standing there like that.
Jakbym cały czas stała na skraju dachu.
It's like being on the edge of a roof all the time.
Armia brytyjska stała się moim domem.
The British army, it became my home.
Będziesz stała przed dojrzewającymi samcami z szalejącymi hormonami.
You'll be standing in front of pubescent males with raging hormones.
Czas byś stała się uciekającą artystką.
It's time for you to become an escape artist.
Byłą widziana jak stała nad zwłokami swojego męża.
She was seen standing over her husband's dead body.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6218. מדויק: 6218. זמן שחלף: 100 ms.

stałą 1527
stalą 87

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo