הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: tak naprawdę
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tak" לאנגלית

הצעות

tak samo +10k
+10k
tak długo 9523
tak szybko 8071
tak źle 3463
Mów wszystko... tak... tak... tak...
Tell me everything... yes... yes... yes...
Moja odpowiedź... to tak, tak, tak, tak i...
And the answer... is yes, yes, yes, yes, and...
Dużo dróg powiedzieć tak jest tak.
There's so many ways to say yes.
To duch Gujaratu tak Jenny, tak kwiatuszku.
Greetings. That's the spirit Gujarat yes Jenny, yes sweety.
Postąpiłby tak każdy rozsądny inwestor prywatny.
This would have to be done by any rational private investor.
Prawdopodobnie właśnie tak wyglądały w rzeczywistości.
And this is what it may have looked like in life.
Istnieje możliwość personalizacji tak wydrukowanych kart.
There is a possibility to personalize the cards printed that way.
Wejdź południowym wejściem tak będzie bezpieczniej.
I would take the south entrance in, but be careful.
Dokładnie tak, jestem oficjalnym maratończykiem.
That is right, I am an official marathoner of Chicago.
Byłam nietaktowna przyjmując tak despotyczne nastawienie.
It was inconsiderate of me to take such a high-handed attitude.
Armia i tak by mnie dopadła, skończyłbym tak samo.
Chances are the Army would have caught up with me anyway and I'd be sitting in the same place.
Rzadko widzę tak złe rzeczy tak dobrze napisane.
Someone of talent. Anyhow, I've seldom seen a bad case so well put.
Z tak szybko postępującymi objawami neurologicznymi i tak jest martwy.
With neurological symptoms progressing this fast, he's dead either way.
Czułam się tak wyjątkowo otrzymująć tak długie listy.
I felt so special when I received such long letters.
Tylko Ashley Davenport umie zorganizować tak elegancką galę tak szybko.
Only Ashley Davenport can whip together such an elegant gala so quickly.
Priyam znaczy tak drogi, tak piękny, tak cudowny, tak bliski, tak intymny lub też tak przymilny.
Priyam means so dear, so beautiful, so wonderful, so close, so intimate, or so endearing.
Nigdy nie widziałem tak bardzo różnych zapisów... pasujących tak pięknie do siebie... aby ukazać co się na prawdę dzieje w tak długim czasie.
I've never seen such a vastly different records... coming together so beautifully... to show really what's happening over that long period of time.
Jednak, jeden odcinek okazał się tak kontrowersyjny, tak niebezpieczny, tak radykalny...
One theme proved so controversial, so dangerous, so radical...
Ktoś tak fajny, tak miły... i tak zabawny jak on.
I mean, somebody who's just as smart and just as nice... and just as much fun as he is.
Jest Ona tak tajemnicza, tak szczególna i tak niezwykła.
It is so mysterious, so peculiar, and so strange.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 861590. מדויק: 861590. זמן שחלף: 588 ms.

tak samo +10k
tak długo 9523
tak szybko 8071
tak źle 3463

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo