הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: to znaczy to zrobić
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to" לאנגלית

הצעות

+10k
+10k
to samo +10k
to miejsce +10k
Nie zamarzłam, jeżeli to to co myślałaś.
I didn't freeze, if that's what you were thinking.
Przemyślałam to dokładnie i to jedyny sposób.
I've thought this through carefully, and it's the only way.
Jeśli to to, nie chcę tu być.
So, if this is it, I don't want to be stuck here.
Dobra widomość to to że zaczełyście rozmawiać.
The good news is that you both started talking.
Jedynie co wygląda dziwnie to to jak bardzo szepczesz.
The only thing that looks weird is how much whispering you're doing.
Wszystko co mogę powiedzieć to to.
There is only one thing that I can tell you.
Najważniejsze to to jak przeżywamy nasze życia.
What's important is how we live our lives.
Jedyna różnica to to, że mniej jem.
I'm eating a little less, that's the only difference, I think.
Powinni to wszyscy wiedzieć, ale to ja to zakończyłem.
I feel like that's important for people to know, but I'm the one who called it off.
Jeśli to rozszerzy naszą debatę to dobrze.
If this enlarges our debate, then all well and good.
Oczywiście to wspaniale, ale to cel średniookresowy.
Of course that is fantastic, but it is medium-term.
Uczynili to państwo to bez rozcieńczania, bądź pomniejszania efektywności propozycji.
You have done so without diluting or diminishing the effectiveness of the proposal.
Jest to oczywiście to samo zobowiązanie.
It is, of course, the same commitment.
Zajęłoby to naukowcom dziesięciolecia żeby to rozpracować.
It takes scientists decades to work this stuff out.
Przyczyniłoby się to również to lepszego wykorzystania funduszy.
This would also contribute to an improved use of funds.
'ponieważ to gdzie siadamy to mały kutasek.
'Cause that's what's sitting there is a little cockblock.
TV to jedno, policja to drugie.
But its the police where you have to report it, not on TV...
Gdybym to wiedział, to bym nie przyszedł.
If I'd known you were pregnant, I might not have come down here.
Cokolwiek to jest, chcemy to rozwiązać.
Whatever it is, we want to help figure that out.
Szczere to chciałbym byś to choć trochę zrozumiała.
And honestly, I wish you could be a little bit more understanding.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3542498. מדויק: 3542498. זמן שחלף: 1830 ms.

to samo +10k
to miejsce +10k

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo