הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to nawet" לאנגלית

even it's kind
that's actually

הצעות

96
Może to nawet on jest informatorem.
Hell, he might even be Henry's source.
Można to nawet nazwać emocjonalną ulgą.
You might even call it an emotional release.
Myślę, że to nawet słodkie.
I think it's kind of sweet.
Jest nie do pomyślenia, abyśmy na to nawet zezwolili.
It is unthinkable that we can even allow it.
Jak myślę o tym włamaniu... to nawet jakiś strażnik powoduje u mnie dreszcze.
When I think about that burglar even a security guard makes me nervous.
Mogłabym to nawet nazwać kluczem do sukcesu.
I might even call it the secret to our success.
Teoretycznie może to nawet doprowadzić do ujemnej wartości gruntów.
In theory, this could even result in a negative value for the land.
Chociaż niechętnie, ale przyznali to nawet zwolennicy starej europejskiej konstytucji.
This had to be admitted, albeit reluctantly, even by the advocates of the old European Constitution.
Jest to nawet niezbędna gwarancja jej wiarygodności.
It is even a crucial guarantee of its credibility.
Oznacza to nawet zagrożenie dla utrzymania obszarów wiejskich.
This is now even putting at risk the upkeep of rural areas.
Szczerze mówiąc jest to nawet bardziej sprzeciw aniżeli zastrzeżenie.
Frankly, this is more of a disagreement than a reservation.
Może to nawet za słabe określenie.
And maybe that's not even a strong enough word.
Zimą to nawet rękawiczki muszę zakładać.
In winter we have to wear gloves, too.
Można to nawet nazwać propozycja rozejmu.
You might even call it an offer of peace.
Zrobiliśmy to nawet w łazience na przyjęciu.
I mean, one time, we did it in the bathroom at a party.
Szczerze mówiąc, to nawet przez dwa dni.
In fact, I don't think I can see you for a day or two.
Jego firma chce to nawet wypuścić.
He even wants to release it through his production company.
Pozwoliło to nawet w trudnych sytuacjach niezawodne nagrywanie silosu.
This allowed even in difficult situations a reliable recording of the silo.
Robisz to nawet z angielskim akcentem.
You're even doing it with an English accent.
Właściwie, to nawet nie potrzebuję rozmowy.
Actually, I don't even need to talk.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3549. מדויק: 3549. זמן שחלף: 638 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo