הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "wszystko pochodzi" לאנגלית

It all comes
all come from
all coming from
everything comes from
all comes from
Widzisz? Wszystko pochodzi ze środka.
It all comes from within.
Dlaczego to wszystko pochodzi z Francji?
Why does it all come from France?
Więc skąd to wszystko pochodzi?
Then where did this all come from?
To wszystko pochodzi z naszego starego domu.
This is all our stuff from the old house.
Jako tekściarze, zaczynamy od uczucia i wszystko pochodzi stąd.
As writers, we start with the feeling and everything follows from that.
Więc wszystko pochodzi z wody Woda jest moją...
So everything is coming through the water.
Nie, to wszystko pochodzi z innego biura.
No, all that stuff comes from a different office.
To wszystko pochodzi z miejsca zbrodni.
All this filth came from the kill site.
Prędzej czy później będzie musiał wytłumaczyć, skąd to wszystko pochodzi.
Sooner or later, he'll have to explain where it came from.
To wszystko pochodzi z rodziny Oliwii.
He comes from an oily family.
A to wszystko pochodzi z czegoś takiego.
And it's all coming out of things that look like this.
Kiedy policja zorientuje się, że wszystko pochodzi z jednej kolekcji...
When N.Y.P.D. realizes it's the same collection...
Ale dla ciebie, wszystko pochodzi stąd.
But for you baby, everything just comes from here.
Złote Reale i zatopiony skarb, Gibbs wszystko pochodzi ze schowka Jensena.
Gold reales and a sunken treasure, Gibbs All taken from Jensen's storage locker.
To wszystko pochodzi z laboratorium doktora Amrita?
All that came from Dr. Amrit's lab?
w rzeczywistości to wszystko pochodzi od bombingu na ulicy.
In fact this all derives from street bombing.
Zastanawiam się, skąd to wszystko pochodzi?
I wonder where it all comes from?
Zatem to wszystko pochodzi z mojej głowy?
So all this came out of my head?
Mamy stan serca i serce jest gdzie wszystko pochodzi od. Więc to jest prawie jak dzban wody, która dostaje zatrutym.
We have a heart condition and the heart is where everything comes from. So it's almost like a pitcher of water that gets poisoned.
Każdy samolot, każda rakieta, każdy czołg, wszystko pochodzi z USA.
Each warplane, each rocket, each tank, everything comes from the USA.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 65. מדויק: 65. זמן שחלף: 121 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo