הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "zawsze jest to" לאנגלית

always a
every time, it's
Tutaj, nie zawsze jest to dobra rzecz.
Special isn't always a good thing here, boyd.
I nie zawsze jest to zabawne.
And it's not always a fun.
I zawsze jest to coś złego.
And every time, it's something bad.
I zawsze jest to cos zlego.
And every time, it's something bad.
Daje kobietom większą kontrolę nad dochodami, chociaż nie zawsze jest to absolutna, osobista kontrola.
It gives women greater control of income, although not always absolute individual control.
Widzisz piorun, ale zawsze jest to samo.
You will see the thunder. and it is always the same.
W praktyce nie zawsze jest to możliwe.
This is not always possible in practice.
Na koniec wypracowaliśmy kilka bardzo udanych kompromisów, choć wszyscy wiemy oczywiście, że nie zawsze jest to łatwe.
In the end, we reached some very good compromises, even though we all know that it is not always quite so easy, of course.
Staram się być przy zdjęciach, ale nie zawsze jest to możliwe.
I try to be at the shooting, but this is not always possible.
Nie zawsze jest to ten rodzaj roboty.
It's not always this sort of work.
Sprawiedliwość nigdy nie jest właściwością osobistą, zawsze jest to działalność zbiorowa.
Justice is never a personal attitude; it is always a plural function.
Może zawsze jest to właściwy numer.
Maybe it's always the right house phone.
Przypada mi pełno takich spraw, i zawsze jest to samo...
They're the majority of the cases I get, and it's always the same thing...
Jeśli ma się pieniądze, zawsze jest to czynnikiem.
If you have money, it's always a factor.
Klimat Ziemi nie zawsze jest to samo.
The Earth's climate is not always alike.
Najwyraźniej, nie zawsze jest to sednem sprawy.
Clearly, that's not always the case.
Tak, obawiam się, że zawsze jest to możliwe.
Yes, that's always a possibility, I'm afraid.
Nie jestem pewien, że zawsze jest to takie mało skomplikowane.
REV. MICHAEL CARTER: I'm not sure it's always that cut and dry.
Myślę, że zawsze jest to możliwe.
I think there's always that possibility.
Jednak nie zawsze jest to takie proste.
But it isn't always that simple.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 170. מדויק: 170. זמן שחלף: 402 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo