הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "fără precedent" לאנגלית

חפש את fără precedent ב: הגדרה מילים נרדפות
unprecedented
unparalleled
without precedent
without parallel
no precedent
unheard

הצעות

Suntem martorii unei căderi fără precedent.
Guys, we're looking at an unprecedented meltdown here.
Suntem martorii unui colaps fără precedent.
Guys, we're looking at an unprecedented meltdown here.
Lucrări în piatră de precizie... tehnică fără precedent... și de neînțeles, distrugerea.
Precision stonework... unparalleled engineering... and incomprehensible destruction.
Pasiunea sa pentru justiție a fost fără precedent.
His passion for justice was unparalleled.
Interacțiunea băiatului cu rețeaua noastră este fără precedent.
The boy's interaction with our network is without precedent.
Infecția a marcat începutul unei schimbări radicale, o accelerare a evoluției fără precedent.
The infection marks the beginning of a radical change, an evolutionary acceleration without precedent.
Concurenți, urmează să participați într-o aventură fără precedent.
Contestants, you are about to participate in an unprecedented adventure.
Domnilor, scala operațiunii e fără precedent.
'Gentlemen, as you know, the scale of this operation is unprecedented.
Societatea irlandeză îmbătrâneşte într-un ritm fără precedent.
Ireland's society is ageing at an unprecedented rate.
Amploarea dezastrului este fără precedent în istoria Pakistanului.
The scale of the disaster is unprecedented in Pakistan's history.
E o crimă fără precedent comisă de sovietici asupra prizonierilor polonezi în Katyn.
It's an unprecedented crime committed by the Soviets on Polish POW's in Katyn.
Cu certitudine e istoric, dar nu fara precedent.
It's certainly historic, but not unprecedented.
Ceea ce pentru mine, știu, este puțin fără precedent.
Which for me, I know, is a little unprecedented.
Jane, evident o decizie fără precedent.
Washington correspondent, Jane Carmichael. Jane, obviously an unprecedented decision here.
Poate fără precedent, în istoria Supraviețuitorului.
Maybe unprecedented in the history of the "survivor,"
Să luăm poziție împotriva unui principiu de autocrație fără precedent în spațiul public.
Let it be a stand against the principle instead of unprecedented autocracy in the public sphere.
Devastarea de aici este absolut fără precedent pe măsură ce incendiile continuă cu furie în nord-vestul Pacificului.
The devastation here is absolutely unprecedented as wildfires continue to rage in the Pacific northwest.
Ce sugerați dumneavoastră este fără precedent.
What you're suggesting is unprecedented.
Ar fi o mișcare fără precedent.
It'd be an unprecedented move.
Ziua aceasta marchează primul pas al unui progres tehnologic fără precedent.
Today really marks the first stage of an unprecedented technological advancement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 907. מדויק: 907. זמן שחלף: 115 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo