הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "turnătorul" לאנגלית

snitch rat
the mole
stoolie
the leak
the squealer
Reiese că micul nostru prieten e turnătorul mafiei...
It turns out that our little friend is a mafia snitch.
Ai făcut bine să-l omori pe turnătorul ăla.
You were right to kill that snitch.
Stai aici, poate apare turnătorul.
You stay here in case that rat shows up.
Dacă vorbesc, o să fiu turnătorul întregii secții.
But if I talk... I'll be a rat to the whole precinct.
IA credea că eu sunt turnătorul.
IA believed I was the mole.
M-am tot gândit la ce-ai zis de Ryan, poate e turnătorul.
I've just been thinking a lot about what you said, about Ryan maybe being the mole.
Singura ta speranță este să turnătorul pe el.
Your only hope is to snitch on him.
Eu nu turnătorul nu mai mult.
I don't snitch no more.
Colive îi ajuta să prindă turnătorul.
Clive is helping them ferret out a snitch.
Relația dintre detectiv și turnătorul lui este o legătură sacră.
The relationship between a Detective and a snitch Is a sacred bond.
Doar cât să dovedească că Nunez era turnătorul.
Just enough to prove that Nunez was the mole.
Nu trebuia decât să-l eliminăm pe turnătorul ăla, Carter.
All we had to do was take out that snitch, Carter.
E o șansă ca turnătorul prins anul trecut să fi dat informația înainte să-l prindem.
There's a good chance the mole we apprehended last year gave up this information before we got him.
Dacă Javier Acosta mai face un act stil Houdini și scapă de GTF, vom știi că Lopez e turnătorul.
Look, if Javier Acosta pulls another Houdini act and ess the GTF, we'll know Lopez is the mole.
Singura cale să ies, este să devin turnătorul închisorii
The only way out is become a prison snitch
Deci a ghicit că turnătorul trebuie să fi fost unul din foștii lui șefi.
So he guessed that the mole had to have been one of his four bosses.
Faptul că am mințit în legătură cu Olivia nu dovedește că sunt "turnătorul".
Just because I lied about Olivia doesn't make me the mole.
Dacă ești de acord, și Gordon mă va cruța, atunci voi deveni turnătorul tău.
If you agree and Gordon spares me, then I will become your snitch.
Am venit după banii mei pe care turnătorul tău de soț mi l-a furat.
I'm looking for my money which your rat of a husband stole from me.
Vrei să fiu turnătorul tău gratuit?
You expect me to be your gratis snitch?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 160. מדויק: 160. זמן שחלף: 75 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo