التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "ampleur" في البولندية

بحث ampleur في: تعريف مرادفات

اقتراحات

L'ampleur de ces défis rend essentielle une réponse à l'échelon continental.
Skala tych wyzwań sprawia, że niezbędna jest reakcja na szczeblu kontynentalnym.
L'ampleur exacte des pertes est encore incertaine, et varie en fonction du classement.
Dokładna skala wspomnianych strat nie została jeszcze ustalona i różni się w zależności od określonego rankingu.
Voilà l'ampleur des activités dont nous allons parler aujourd'hui.
Taki jest zakres działań, których dotyczą dzisiejsze rozmowy.
Après la communication des conclusions, le requérant a contesté l'ampleur de cette croissance.
Po ujawnieniu ustaleń wnioskodawca zakwestionował zakres wzrostu na rynku DCD.
L'ampleur de la catastrophe est sans précédent dans l'histoire du Pakistan.
Klęska miała nieznany w pakistańskiej historii rozmiar.
L'ampleur des problèmes que rencontre l'administration autrichienne rend nécessaire l'adoption de mesures juridiques.
Rozmiar problemów, przed jakimi stoi administracja austriacka wymaga zastosowania środków prawnych.
L'ampleur de la contribution propre sous forme de ventes reste mal définie.
Zakres wkładu własnego w formie zbycia był nadal niejasny.
Elles ont aussi indiqué qu'elles ne connaissaient pas encore l'ampleur de cette restructuration.
Poinformowały również jednak, że nie wiedzą jeszcze, jaki będzie zakres tej restrukturyzacji.
Le document que j'ai prépare montre l'ampleur de notre expansion.
Dokument, który przygotowałem, pokazuje zakres rozbudowy.
L'ampleur du problème des retards de paiement n'est pas la même dans chaque État membre.
Skala problemu opóźnień w płatnościach nie jest taka sama w każdym państwie członkowskim.
Elle nous propose donc une révision d'ampleur limitée, les objectifs et la structure du règlement original demeurant essentiellement inchangés.
Proponuje nam zatem ograniczony zakres tych zmian, zachowując zasadniczo cele i strukturę pierwotnego rozporządzenia.
Cela explique que ce phénomène reste d'ampleur très limitée.
Tłumaczy to bardzo ograniczony zakres tego zjawiska.
L'ampleur des pertes subies par les agriculteurs chypriotes et l'accumulation des dettes ont obéré leur capacité de rembourser les emprunts contractés.
Zakres strat poniesionych przez rolników cypryjskich oraz kumulacja ich zadłużenia wpłynęła na ich zdolność do spłacenia zaciągniętych kredytów.
4.7. Conclusion 7: le déploiement est souvent d'une ampleur limitée.
4.7. Wniosek 7: Skala wdrożenia jest często ograniczona.
L'ampleur de ces recherches ciblées est déterminée en fonction du risque décelé.
Zakres tych docelowych kontroli jest określany stosownie do stwierdzonego stopnia ryzyka przenoszenia organizmu.
L'ampleur de cette mesure correspond au montant total des prêts subordonnés, soit 10,4 millions d'EUR.
Zakres tego środka odpowiada łącznej kwocie pożyczek podporządkowanych, tj. 10,4 mln EUR.
L'ampleur de l'exposition à zaleplon a été comparable dans tous les groupes.
Zakres ekspozycji na zaleplon był podobny we wszystkich grupach.
L'ampleur de la violence militaire est énorme et disproportionnée.
Skala wojskowej przemocy jest ogromna i nieproporcjonalna.
C'est un phénomène terrible dont on ne connaît pas l'ampleur.
To straszne zjawisko, którego skala nie jest znana.
Si vous voulez empêcher des tragédies de cette ampleur...
Sugeruję, jeśli chcesz zapobiec przyszłym tragediom tej wielkości...
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 2400. المطابقة: 2400. الزمن المنقضي: 476 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo