التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "tamisage" في البولندية

بحث tamisage في: تعريف مرادفات
sito
przesiewanie
przesiewaniu
przesianie
pomocą przesiewania
Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+
Sito molekularne do wydzielania parafin C10+
les substances pulvérulentes sont tamisées (maille de 0,5 mm); la fraction séparée par tamisage est entièrement utilisée pour l'essai;
sproszkowane substancje należy przesiać (wielkość oczek sita: 0,5 mm); do badania wykorzystuje się całą ilość substancji, która przeszła przez sito;
Produit d'amidonnerie du riz obtenu par mouture humide puis tamisage, séparation, concentration et séchage.
Produkt wytwarzania skrobi ryżowej, uzyskiwany przez mielenie na mokro, przesiewanie, rozdzielanie, zatężanie i suszenie.
appareil cribleur - le tamisage doit se faire à la main;
urządzenie do przesiewania - przesiewanie należy wykonywać ręcznie;
Produit obtenu par extraction après mouture et tamisage du pois dépelliculé.
Produkt uzyskiwany przez ekstrakcję po mieleniu i przesiewaniu obłuszczonego grochu.
Afin d'éviter ou de réduire les émissions diffuses résultant du prétraitement (notamment brassage, séchage, mélange, homogénéisation, tamisage et agglomération) des matières primaires et secondaires, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej (takiej jak mieszanie, suszenie, łączenie, homogenizacja, przesiewanie i granulowanie) materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.
Dans les opérations de préparation des matières premières, telles que le concassage et le tamisage, la séparation des poussières n'est normalement pas nécessaire du fait de la teneur en humidité des matières premières.
Podczas działań związanych z przygotowaniem surowca, takich jak kruszenie i przesiewanie, ze względu na zawartość wilgoci w surowcu oddzielanie pyłu zazwyczaj nie jest potrzebne.
Les extraits de romarin sont obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction à l'acétone, filtration, purification, évaporation du solvant puis séchage et tamisage pour obtenir une poudre fine ou un liquide
Ekstrakty rozmarynu produkowane są z suszonych liści rozmarynu poprzez ekstrakcję acetonem, filtrację, oczyszczanie i odparowanie rozpuszczalnika, po których następuje suszenie i przesiewanie w celu uzyskania drobnego proszku lub płynu
Séparation de fragments de matières premières pour aliments des animaux par tamisage et/ou traitement par un flux d'air écartant les morceaux d'enveloppe légers.
Rozdzielenie fragmentów materiałów paszowych przez przesiewanie lub obróbkę strumieniem powietrza, co usuwa lekkie części łupiny.
Transférer le dépôt éventuel du fond sur le tamis supérieur et reprendre le tamisage sous faible jet d'eau jusqu'à ce que celle-ci soit redevenue à peu près limpide.
Jeżeli zostanie jakikolwiek osad w odbieralniku, przenieść go na górne sito i ponownie rozpocząć przesiewanie pod małym strumieniem wody tak, aż ponownie stanie się ona czysta.
Produit liquide concentré découlant de la mouture humide et du tamisage du riz.
Zatężony płynny produkt mielenia na mokro i przesiewania ryżu.
Toutes méthodes de broyage et de tamisage respectant les critères de qualité requis peuvent être utilisées.
Można zastosować dowolną metodę mielenia lub przesiewania spełniającą kryteria jakościowe.
La séparation du sable (par exemple, par tamisage) est admise.
Dopuszcza się usuwanie piasku (np. przy pomocy sit).
Finesse déterminée par tamisage par voie sèche (facultatif)
Uziarnienie oznaczane za pomocą przesiewania na sucho (nieobowiązkowo)
C'est pourquoi, par convention, on recourt au tamisage par voie humide.
Z tego powodu stosuje się zazwyczaj przesiewanie na mokro.
avoir été nettoyés par tamisage ou triage manuel;
muszą być wyczyszczone poprzez przesianie lub segregację ręczną;
détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.
określania regularności dokonuje się w drodze zastosowania analizy sitowej przy użyciu sit z okrągłymi otworami;
Le principe du «siftingin»(tamisage) des candidats a déjà été approuvé dans le cadre du PDE.
Zasada "przesiewania" (wstępnejselek-cji) kandydatów została już zatwierdzona w ramach programu rozwoju EPSO.
Un dernier nettoyage des tamis avec de l'acétone et de l'air comprimé est recommandé après le tamisage de matières grasses telles que des farines de poisson.
Po przesianiu substancji tłuszczowej, np. mączki rybnej, zaleca się ostateczne czyszczenie sit acetonem i sprężonym powietrzem.
87 | ex38249064 | Pénicilline impure(résidus de tamisage) | Fabrication de médicaments |
87 | ex38249064 | Zanieczyszczona penicylina (pozostałości z przesiewania) | Wytwarzanie lekarstw |
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 43. المطابقة: 43. الزمن المنقضي: 65 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo