التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "à mi-parcours" في الهولندية

halverwege
review
in de helft
tussentijdse evaluatie
halfweg
op middellange termijn

اقتراحات

3-2004,point 1.6.82Réunion à mi-parcours des ministres euro-médi-terranéens des affaires étrangères - Bull.
3-2004, punt 1.6.82 Bijeenkomst halverwege van de Euro mediterrane ministers van Buitenlandse Zaken - Bull.
Deuxièmement, la révision des perspectives financières à mi-parcours.
Het tweede punt is de herziening halverwege van de financiële vooruitzichten.
La Commission révise les programmes de travail pluriannuels au moins à mi-parcours.
De Commissie evalueert de meerjarenwerkprogramma's ten minste halverwege.
Une révision de l'éligibilité au Fonds de cohésion est prévue à mi-parcours.
Halverwege deze periode wordt bekeken of deze landen nog voor subsidie uit het Cohesiefonds in aanmerking komen.
Les projets sont maintenant malheureusement restés à mi-parcours.
De initiatieven zijn nu helaas vaak halverwege blijven steken.
Q Lomé IV - révision à mi-parcours : échange de vues.
Q Lomé IV - herziening halverwege: gedachten wisseling.
D Révision à mi-parcours de la convention de Lomé et 8e FED: examen.
D Herziening halverwege van de Overeenkomst van Lomé en het 8e EOF: onderzoek.
Nous voici arrivés à mi-parcours de nos séminaires.
We zijn halverwege onze serie lezingen.
J'ai bazardé mes notes à mi-parcours.
Halverwege heb ik m'n aantekeningen weggegooid.
Je pense que vous avez droit à cette information à mi-parcours de mon mandat.
Mijns inziens hebt u halverwege mijn mandaat recht op deze informatie.
En 2007, un examen à mi-parcours est effectué afin d'informer le Parlement européen et le Conseil des progrès réalisés à cette date.
In 2007 wordt een onderzoek halverwege de termijn uitgevoerd om de Raad en het Europees Parlement van de tot dan toe gemaakte vorderingen op de hoogte te stellen.
13,5 temps à mi-parcours du gradient de référence
13,5 tijdstip halverwege de verkennende gradiënt;
Nous sommes en 2005, à mi-parcours.
We leven in het jaar 2005; de helft van de tijd is verstreken.
J'ai bazardé mes notes à mi-parcours.
Halverwege heb ik m'n aantekeningen weggegooid.
Le Conseil a reçu cet examen à mi-parcours le 18 janvier 2011.
De Raad heeft de tussentijdse evaluatie op 18 januari 2011 ontvangen.
Il est souhaitable qu'une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord soit effectuée.
Wenselijk is een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
Les examens à mi-parcours et en fin de parcours font partie intégrante du processus de programmation.
De tussentijdse evaluaties en de eindevaluaties zijn een integrerend onderdeel van het programmeringsproces.
Il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours prévue pour ces volets.
Voor deze onderdelen is geen tussentijdse evaluatie gepland.
e) les résultats des évaluations à mi-parcours.
e) de resultaten van de evaluaties halverwege de looptijd.
l'évaluation à mi-parcours des programmes,
een evaluatie halverwege de looptijd van de programma's,
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 2186. المطابقة: 2186. الزمن المنقضي: 146 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo