التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "évaluation à mi-parcours" في الهولندية

tussentijdse evaluatie tussentijdse herziening tussentijdse beoordeling
evaluatie halverwege de looptijd
halftijdse evaluatie
tussentijdse balans
midterm review
tussentijdse evaluatieverslag
evaluaties halverwege de looptijd
tussentijds evaluatieverslag
Il est souhaitable qu'une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord soit effectuée.
Wenselijk is een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
Il n'y a pas d'évaluation à mi-parcours prévue pour ces volets.
Voor deze onderdelen is geen tussentijdse evaluatie gepland.
Je puis accepter le principe d'une évaluation à mi-parcours du Fonds de cohésion.
Het principe van een tussentijdse herziening van het Cohesiefonds kan ik aanvaarden.
Les autorités irlandaises doivent utiliser l'évaluation à mi-parcours pour apporter des ajustements urgents.
De Ierse autoriteiten moeten de tussentijdse herziening aangrijpen om dringende aanpassingen door te voeren.
Ce démarrage tardif des programmes interdit de par le r d'une véritable évaluation à mi-parcours.
Gezien deze late start kan er geen sprake zijn van een echte tussentijdse beoordeling.
[18] Voir l'évaluation à mi-parcours du programme MEDA II, point 6.2.
[18] Zie de tussentijdse beoordeling, paragraaf 6.2.
Les projets d'appui institutionnel n'ont pas donné lieu à une évaluation à mi-parcours.
Er heeft geen tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de projecten voor institutionele steun.
L'évaluation à mi-parcours examine les premiers résultats et impacts de activités du programme.
Bij de tussentijdse evaluatie worden de eerste resultaten en gevolgen van de activiteiten van het programma onderzocht.
L'évaluation à mi-parcours ne doit pas être une autre occasion manquée.
De tussentijdse herziening mag niet weer zo'n gemiste kans worden.
L'évaluation à mi-parcours a été conçue au niveau du programme.
De tussentijdse evaluatie is op het niveau van de programma's opgezet.
L'évaluation à mi-parcours des CCA et des programmes individuels a été retardée.
De tussentijdse evaluatie van het CB en de afzonderlijke programma's hebben vertraging opgelopen.
vu l'évaluation à mi-parcours des lignes directrices,
gezien de tussentijdse evaluatie van de richtsnoeren,
Le rapport du 8 mars 2004 de la Commission européenne au Conseil sur l'évaluation à mi-parcours de Tempus III se trouve à la même adresse.
Het verslag over de tussentijdse evaluatie, dat de Europese Commissie op 8 maart 2004 naar de Raad heeft gestuurd, is daar eveneens te vinden.
Le rapport d'évaluation à mi-parcours est spécialement conçu pour recenser les lacunes et prendre les mesures correctrices appropriées.
De tussentijdse evaluatie heeft specifiek tot doel zwakke punten op te sporen en de aangewezen corrigerende maatregelen te nemen.
Le comité de suivi a procédé à une évaluation à mi-parcours de l'initiative communautaire en faveur des PME.
Door de begeleidende commissie werd een tussentijdse evaluatie van het communautaire initiatief MKB aangenomen.
L'évaluation à mi-parcours a permis de constater que la stratégie de développement régional retenue pour la région objectif 6 était bonne.
Bij de tussentijdse evaluatie werd geconstateerd dat de gekozen regionale ontwikkelingsstrategie voor doelstelling 6 juist is geweest.
De la même manière, l'évaluation à mi-parcours du FSE a été finalisée en 1998.
Ook de tussentijdse evaluatie van het ESF werd in 1998 afgerond.
Les deux autres DOCUP (Highlands & Islands, Merseyside) ont été modifiés, sur base de l'évaluation à mi-parcours (voir marge).
De twee overige EPD's (Highlands & is lands, Merseyside) werden gewijzigd op basis van de tussentijdse evaluatie (zie kanttekening).
L'évaluation à mi-parcours montre que les programmes avancent globalement bien compte tenu de leur mise en œuvre tardive.
De tussentijdse evaluatie heeft uitgewezen dat het verloop van de programma's, gezien de late uitvoering over het geheel genomen goed Is.
L'évaluation à mi-parcours a débouché sur d'importants arbitrages financiers entre programmes et entre régions (voir ci-contre).
De tussentijdse evaluatie heeft geleid tot grote financiële verschuivingen tussen programma's en tussen regio's (zie hiernaast).
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 539. المطابقة: 539. الزمن المنقضي: 147 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo