التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "ampleur" في الهولندية

أنظر أيضا: de grande ampleur
بحث ampleur في: تعريف مرادفات

اقتراحات

634
Les dernières statistiques disponibles situent l'ampleur du problème.
De laatste beschikbare statistieken tonen de omvang van het vraagstuk aan.
Mais regardez l'ampleur des différences.
Maar kijk naar de omvang van de verschillen.
Les autorités espagnoles n'ont toutefois présenté aucune preuve suffisamment convaincante pour justifier une aide d'une telle ampleur.
De Spaanse autoriteiten hebben echter onvoldoende overtuigend bewijsmateriaal ingediend om de steun in die mate te rechtvaardigen.
Il apparaît que nous avons sous-estimés l'ampleur de l'opération.
Ja. Het lijkt erop dat we de schaal van de operatie hebben onderschat.
4.7. Conclusion 7: le déploiement est souvent d'une ampleur limitée.
4.7. Conclusie 7: De introductie gebeurt dikwijls op beperkte schaal.
Mais nous devons comprendre l'ampleur du problème.
Maar de omvang van het probleem is iets wat we moeten beseffen.
Ilfirentmêmeensorteque l'ampleur de la dévastation d'Hiroshima nesoitpastropébruitée.
Ze zorgden ervoor dat de omvang van de schade in Hiroshima... niet uitlekte.
Chacun connaît donc l'ampleur du problème.
Iedereen weet dus wat de omvang van het probleem is.
L'ampleur du défi nécessite une réponse crédible et ambitieuse.
De omvang van de uitdaging vraagt om een geloofwaardig en ambitieus antwoord.
Alors seulement comprendrez-vous l'ampleur de notre projet.
Pas dan zul je de omvang van het Project zien.
Une politique d'une telle ampleur poursuit nécessairement et simultanément des objectifs multiples.
Een beleid van een dergelijke omvang is noodzakelijkerwijs en gelijktijdig gericht op velerlei doelstellingen.
Ce qui vous situe l'ampleur de ce problème.
Vanwaar de omvang van het probleem.
Les emprunts ont pris depuis 1978 une ampleur considérable.
De leningen hebben sinds 1978 een enorme omvang gekregen.
Des mesures efficaces sont nécessaires pour évaluer l'ampleur du problème et réduire son impact.
Er moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om de omvang van het probleem te beoordelen en de impact ervan te verkleinen.
Par conséquent, l'ampleur du dumping ne peut être déterminée.
Daarom kan de omvang van de dumping niet worden beoordeeld.
L'ampleur exacte des pertes est encore incertaine, et varie en fonction du classement.
De precieze omvang van de verliezen is nog onzeker en varieert naargelang de ranking.
Il n'y a actuellement aucun consensus scientifique sur l'ampleur précise du risque.
Er bestaat momenteel geen wetenschappelijke overeenstemming over de exacte omvang van het risico.
Devant l'ampleur des modifications effectuées, les références aux législations ont été actualisées.
Gezien de omvang van de wijzigingen moeten de verwijzingen naar de wettelijke bepalingen worden bijgewerkt.
Aucune étude fiable et indépendante n'a été menée sur l'ampleur de la cybercriminalité.
Er zijn geen betrouwbare en onafhankelijke onderzoeken gedaan naar de omvang van cybercriminaliteit.
L'ampleur de ces recherches ciblées est déterminée en fonction du risque décelé.
De omvang van deze gerichte onderzoeken wordt bepaald afhankelijk van de geconstateerde risico's.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 7473. المطابقة: 7473. الزمن المنقضي: 129 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo