التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "différend" في الهولندية

بحث différend في: تعريف مرادفات
geschil
meningsverschil
conflict
ruzie
onenigheid
strijd
geding
dispuut
discussie
geschillen
grensgeschil

اقتراحات

135
54
Dédramatiser le ton du différend institutionnel.
De toon van het institutionele geschil moet minder dramatisch worden.
Tim, ce n'est pas un simple différend financier.
Tim, dit is geen eenvoudig financieel geschil.
Écoutez, ma femme et moi avons eu un différend dans ce magasin.
Mijn vrouw en ik hadden een meningsverschil in de winkel...
Mais c'est un différend purement spéculatif.
Maar het meningsverschil zal waarschijnlijk theorie blijven.
Nous devons régler le différend politique sur les stratégies économiques et sociales dans les limites du terrain institutionnel existant.
We moeten het politieke conflict over economische en sociale strategieën beslechten binnen de lijnen van het huidige institutionele speelveld.
J'en suis donc à présent chargé et je veux également clarifier ce différend.
Daarom is dit nu mijn taak, en ik wil hier ook duidelijk maken waarom het bij dit conflict gaat.
Le différend a été résolu lorsque KAD a proposé une option de vente à KD Kapital.
Het geschil werd opgelost toen KAD KD Kapital een putoptie aanbood.
Le conseil de coopération peut régler un différend conformément à l'article 278 et par voie de décision contraignante.
De Samenwerkingsraad kan een geschil beslechten overeenkomstig artikel 278 en door middel van een bindend besluit.
Elle rend une proposition de résolution du différend que les parties examinent de bonne foi.
Zij doet een voorstel tot oplossing van het geschil, hetwelk de partijen te goeder trouw in overweging nemen.
- une description des faits et circonstances du différend;
- een beschrijving van de feiten en omstandigheden van het geschil;
Lorsque le différend est résolu, l'application du protocole reprend.
Zodra het geschil is opgelost, wordt de toepassing van het protocol hervat.
Le conseil d'association peut régler un différend par voie de décision contraignante.
De Associatieraad kan een bindend besluit vaststellen om het geschil te beslechten.
Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Zij doet een voorstel voor een oplossing van het geschil, dat de partijen te goeder trouw overwegen.
Quelle que soit la cause de votre différend, ça passera.
Wat ook oorzaak moge zijn voor het geschil, het zal voorbij gaan.
5-1995, point 1.4.91 Conclusions du Conseil sur le différend nippo-américain dans le secteur automobile - Bull.
5-1995, punt 1.4.91 Conclusies van de Raad over het Japans-Amerikaanse geschil in de automobielsector - Buil.
Les négociations sur le différend chypriote doivent être menées indépendamment des débats relatifs à l'adhésion.
De onderhandelingen over het Cypriotische geschil moeten onafhankelijk van de toetredingsbesprekingen worden gevoerd.
Je ne vais pas vider te différend.
Ik wil mij niet in het geschil mengen.
Par ailleurs, le différend sur les hormones est à nouveau au premier plan.
Voorts bevindt het geschil inzake de hormonen zich opnieuw op de voorgrond.
Mais je voulais expliquer sur quoi portait le différend.
Maar ik wilde uitleggen waar het geschil over ging.
En conclusion, ce différend nous a tous réveillés.
Ter afronding: dit geschil heeft de alarmbellen bij ons doen rinkelen.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 1392. المطابقة: 1392. الزمن المنقضي: 107 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo