التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "mi-parcours" في الهولندية

helft
looptijd
middellange termijn

اقتراحات

À mi-parcours, à savoir vingt-cinq ans plus tard, cette situation avait radicalement changé.
Tegen de tijd dat het Verdrag de helft van zijn vijftig jaar had doorlopen, was de situatie volkomen anders.
3-2004,point 1.6.82Réunion à mi-parcours des ministres euro-médi-terranéens des affaires étrangères - Bull.
3-2004, punt 1.6.82 Bijeenkomst halverwege van de Euro mediterrane ministers van Buitenlandse Zaken - Bull.
Nous sommes en 2005, à mi-parcours.
We leven in het jaar 2005; de helft van de tijd is verstreken.
Deuxièmement, la révision des perspectives financières à mi-parcours.
Het tweede punt is de herziening halverwege van de financiële vooruitzichten.
Les projets d'appui institutionnel n'ont pas donné lieu à une évaluation à mi-parcours.
Er heeft geen tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de projecten voor institutionele steun.
Souvent, ces évaluations ont eu un rôle actif lors des révisions à mi-parcours.
De evaluaties hebben vaak een rol gespeeld bij de tussentijdse herzieningen.
Une révision de l'éligibilité au Fonds de cohésion est prévue à mi-parcours.
Halverwege deze periode wordt bekeken of deze landen nog voor subsidie uit het Cohesiefonds in aanmerking komen.
Résolution du Parlement européen sur la ré-vision à mi-parcours du programme Daphne 2000-2003.
Resolutie van het Europees Parlement over de tussentijdse herziening van het Daphne-programma (2000-2003).
Q Lomé IV - révision à mi-parcours : échange de vues.
Q Lomé IV - herziening halverwege: gedachten wisseling.
D Révision à mi-parcours de la convention de Lomé et 8e FED: examen.
D Herziening halverwege van de Overeenkomst van Lomé en het 8e EOF: onderzoek.
Révision à mi-parcours de la décision de 1991: compromis politique.
Tussentijdse herziening van het besluit van 1991: politiek compromis.
Révision à mi-parcours de la quatrième convention ACP-CE : report.
Π Zuid-Afrika: presentatie van een mededeling.
Objectif 1992: bilan à mi-parcours 2.
Doelwit 1992: Balans halverwege 2. Hoge-definitietelevisie 3.
J'ai bazardé mes notes à mi-parcours.
Halverwege heb ik m'n aantekeningen weggegooid.
Lecture très intéressante... à deux semaines des élections mi-parcours.
Vast interessant leesvoer, twee weken voor de verkiezingen.
Le Conseil a reçu cet examen à mi-parcours le 18 janvier 2011.
De Raad heeft de tussentijdse evaluatie op 18 januari 2011 ontvangen.
Les actes juridiques prévoient une évaluation des programmes à mi-parcours.
In de rechtsbesluiten is een tussentijdse evaluatie van de programma's opgenomen.
Le rapport à mi-parcours a dressé ce constat et identifié ces défis.
De bevindingen van de commissie en de geconstateerde problemen werden beschreven in haar tussentijdse verslag.
Il est souhaitable qu'une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord soit effectuée.
Wenselijk is een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
e) les résultats des évaluations à mi-parcours.
e) de resultaten van de evaluaties halverwege de looptijd.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 2261. المطابقة: 2261. الزمن المنقضي: 163 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo