التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "nouveau programme" في الهولندية

اقتراحات

196
66
56
Le nouveau programme devrait reposer sur les acquis des programmes antérieurs.
Met het nieuwe programma moet worden voortgebouwd op de resultaten van de eerdere programma's.
Certains ont été commencés pour préparer le nouveau programme 1989-1992.
Voorts dienden een aantal projecten als voorbereiding tot het nieuwe programma 1989-1992.
Aucun nouveau programme d'initiative communautaire concernant le Danemark n'a été adopté en 1998.
Voor Denemarken is in 1998 geen enkel nieuw programma voor communautaire initiatieven goed ge-keur d.
Conclusionsdu Conseil intitulées «Vers un nouveau programme d'évaluations de Schengen».
Conclusies vandeRaad "Naar een nieuw programma voor Schengen-evaluaties".
Le nouveau programme a ïtï lancï en mai 2004.
Het nieuwe programma werd in mei 2004 ge-lanceer d.
Le nouveau programme, établi sur base de règles simplifiées et harmonisées, facilite les coproductions internationales.
Het nieuwe programma, dat op basis van vereenvoudigde en geharmoniseerde regels is opgesteld, maakt internationale coproducties gemakkelijker.
Ces dates ont été supprimées dans le nouveau programme.
Dergelijke data zijn alle uit het nieuwe programma geschrapt.
Un nouveau programme d'une durée de cinq années vient d'être lancé.
Er is zo juist een nieuw programma, met een duur van vijf jaar, ge lanceer d.
Ce nouveau programme sera coordonné avec les autres DOCUP Objectif 2 ainsi que les programmes KONVER déjà adoptés.
Dit nieuwe programma wordt gecoördineerd met de andere EPD's voor doelstelling 2 en met de reeds goedgekeurde KONVER-programma's.
Enfin, le Conseil de ministres vient d'adopter un nouveau programme dénommé Lingua.
Ten slotte heeft de Ministerraad onlangs een nieuw programma goedgekeurd, Lingua genaamd.
Cela se reflète également dans le nouveau programme Daphné.
Dit vindt ook zijn weerslag in het nieuwe programma DAPHNE.
La seconde idée principale du nouveau programme est l'amélioration des connaissances.
De tweede hoofdgedachte van het nieuwe programma is een dieper inzicht.
Cette appro-ch e sera donc maintenue et adaptée au nouveau programme.
Daarom zal hiermee in het nieuwe programma in aangepaste vorm worden doorgegaan.
Un nouveau programme de projets pilotes a été lancé en 1996.
In 1996 is een nieuw programma van proefprojecten opgezet.
Le nouveau programme pour la période 1997-1999 a été adopté en décembre.
Het nieuwe programma voor de periode 19971999 is in december goedgekeurd.
Ce nouveau programme a pour but d'atteindre cet objectif.
Dit nieuwe programma is erop gericht dit doel te bereiken.
Depuis le 1er janvier, le nouveau programme 2013 est disponible.
Het nieuwe programma 2013 is verkrijgbaar sinds 1 januari.
Le nouveau programme «Culture» cherche à développer la coopération transfrontalière entre institutions et créateurs culturels.
Het nieuwe programma "Cultuur" beoogt de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking tussen kunstenaars en culturele instellingen.
Un nouveau programme pour la République.
Een nieuw programma voor de republiek.
Un nouveau programme qui vient directement du Central.
Een nieuw programma dat van de Centrale komt.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 1800. المطابقة: 1800. الزمن المنقضي: 222 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo