التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "annulé la décision" في الرومانية

Le Tribunal a dès lors annulé la décision litigieuse.
În consecință, Tribunalul a anulat decizia în litigiu.
Le Tribunal a annulé la décision NN 34A/2000 de la Commission au motif qu'il existait une contradiction dans la loi AMA de 1992.
Tribunalul a anulat Decizia NN 34A/2000 a Comisiei pe motiv că a existat o contradicție în cadrul Legii AMA din 1992.
Pour ce motif, le Tribunal a annulé la décision de la Commission dans l'affaire NN 34A/2000.
Pe această bază, Tribunalul a anulat decizia Comisiei în cazul NN 34A/2000.
Le 3 mars 2010 [7], le Tribunal a annulé la décision Biria.
La 3 martie 2010 [7], Tribunalul a anulat decizia Biria.
Le 10 février 2009, le Tribunal a annulé la décision de la Commission.
La data de 10 februarie 2009, TPI a anulat decizia Comisiei.
Le 22 octobre 2008, le Tribunal a annulé la décision de la Commission concernant la récupération [24].
La 22 octombrie 2008, Tribunalul a anulat decizia Comisie de recuperare [24].
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse après avoir déclaré le recours de Kronofrance recevable et fondé.
În hotărârea atacată, Tribunalul, după ce a declarat acțiunea formulată de Kronofrance ca fiind admisibilă și întemeiată, a anulat decizia în litigiu.
Le Tribunal a considéré que le premier moyen soulevé par Kronofrance était fondé et a, pour ce motif, annulé la décision litigieuse.
Tribunalul a considerat că primul motiv invocat de Kronofrance este întemeiat și, pentru acest motiv, a anulat decizia în litigiu.
En 2000, la Cour de justice européenne a annulé la décision de la Commission pour des raisons de procédure.
În anul 2000, Curtea Europeană de Justiţie a anulat decizia Comisiei pe motive procedurale.
Ila, par conséquent, annulé la décision de la Commission (arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, de 2003).
Prin urmare, Tribunalul a anulat decizia Comisiei (hotărârea Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comisia, 2003).
Par son arrêt rendu le 12 novembre 2013 dans l'affaire T-499/10 [10] à la suite du recours formé par MOL, le Tribunal a annulé la décision attaquée au motif que le caractère sélectif de la mesure ne saurait être considéré comme établi.
În urma acțiunii introduse de MOL, Tribunalul, prin hotărârea sa din 12 noiembrie 2013 în cauza T-499/10 [10], a anulat decizia atacată pe motiv că nu a fost stabilit caracterul selectiv al măsurii.
La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-326/05 P, a annulé la décision 2003/308/CE.
Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin hotărârea din 18 iulie 2007 din cauza C-326/05 P, a anulat Decizia 2003/308/CE.
Le 15 juin 2005, dans l'affaire T-349/03 [19], le Tribunal a annulé la décision de 2003 en raison d'une appréciation erronée du caractère minimal de l'aide.
La 15 iunie 2005, în cauza T-349/03 [19], Tribunalul a anulat decizia din 2003 din motive de apreciere eronată a caracterului minimal al ajutorului.
Par arrêt du 7 avril 2006 dans l'affaire E-9/04, la Cour de justice AELE a fait droit à la demande et annulé la décision de l'Autorité no 213/04/COL.
Prin hotărârea din 7 aprilie 2006 în cauza E-9/04, Curtea AELS a susținut cererea și a anulat Decizia nr. 213/04/COL a Autorității.
Le 10 février 2009, le Tribunal a annulé la décision de la Commission, concluant que cette dernière avait décidé de ne pas soulever d'objection malgré l'existence de difficultés sérieuses qui auraient dû l'amener à engager une procédure formelle d'examen.
La 10 februarie 2009, Tribunalul a anulat decizia Comisiei, concluzionând că aceasta din urmă a decis să nu ridice obiecții în pofida existenței unor dificultăți serioase care ar fi trebuit să o determine să inițieze o procedură oficială de investigare.
Dans son arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-137/10, le Tribunal a annulé la décision de 2009 de la Commission et conclu que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen [86].
În hotărârea sa din 7 noiembrie 2012 în cauza T-137/10, Tribunalul a anulat decizia din 2009 a Comisiei și a concluzionat că Comisia era obligată să inițieze procedura oficială de investigare [86].
Le 27 avril 2016, le Tribunal a annulé la décision d'exécution 2014/184/UE dans la mesure où elle indique que la directive continue à avoir vocation à s'appliquer au marché des services postaux de lettres avec adresse B2B et B2C au niveau international en Autriche.
La 27 aprilie 2016, Tribunalul a anulat Decizia de punere în aplicare 2014/184/UE, în măsura în care aceasta prevede că directiva menționată se aplică în continuare în ceea ce privește piața serviciilor poștale pentru scrisori adresate B2B și B2C la nivel internațional în Austria.
Ce dernier a annulé la décision de la Commission par son arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-137/10 [14] (voir aussi la section 4.2), jugeant que cette décision avait été adoptée en violation des droits procéduraux des plaignants.
Tribunalul a anulat decizia Comisiei prin hotărârea sa din 7 noiembrie 2012 în cauza T-137/10 [14] (a se vedea, de asemenea, secțiunea 4.2), considerând că decizia fusese adoptată cu încălcarea drepturilor procedurale ale reclamanților.
Dans son arrêt du 17 mai 2011 [2], le Tribunal a annulé la décision dans la mesure où elle concerne BA (voir la description détaillée au considérant 7 ci-après).
Prin hotărârea de la 17 mai 2011 [2], Tribunalul a anulat decizia în ceea ce privește BA (a se vedea o descriere detaliată mai jos, la considerentul 7).
La Cour a annulé la décision prise par ce Parlement le 24 mai visant à ne pas confirmer mon mandat à la suite de la proclamation par les autorités nationales et le Parlement européen a été condamné aux dépens.
Curtea a anulat decizia luată de această Cameră la 24 mai de a nu îmi confirma mandatul în urma deciziei autorităţilor naţionale, iar Parlamentul European a primit ordinul de a suporta costurile.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 48. المطابقة: 48. الزمن المنقضي: 135 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo