التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "diferite de cele" في الفرنسية

différentes de celles différents de ceux autres que celles
autres que ceux
distinctes de celles
distincts de ceux
mêmes que ceux
diffèrent de celles
diffèrent de ceux

اقتراحات

Acestea sunt prin natura lor diferite de cele înscrise în coloana (4).
Elles sont par nature différentes de celles enregistrées dans la colonne (4).
Adăugarea acestui tip de substanțe conferă produsului final caracteristici organoleptice diferite de cele ale vinului.
L'adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d'un vin.
Acestea sunt diferite de cele pe care le-am găsit la Urgențe.
Ceux-là sont différents de ceux des urgences.
În anumite circumstanțe, instrumentele financiare structurate pot avea efecte diferite de cele ale creanțelor comerciale tradiționale.
Dans certaines circonstances, les instruments financiers structurés peuvent avoir des effets différents de ceux des titres de créance traditionnels des entreprises.
Aceste informații nu pot fi folosite în scopuri diferite de cele prevăzute de prezentul protocol.
Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.
Legitimaţiile pot fi recunoscute de autorităţi competente diferite de cele care le-au eliberat.
Les cartes d'identité peuvent être reconnues par des autorités compétentes autres que celles qui les ont délivrées.
În mod similar, capacitatea rusă stabilită și valorile potențiale ale consumului intern sunt diferite de cele utilizate pentru simulările impactului eliminării măsurilor.
De même, les valeurs de la capacité russe établie et de la consommation intérieure potentielle sont différentes de celles utilisées pour les simulations de l'incidence liée à l'abrogation des mesures.
Crimele mele nu au fost cu nimic diferite de cele ale celorlalți soldați.
Mes crimes ne sont pas différents de ceux des autres soldats.
Laiwu a susținut că Comisia a propus refuzarea acordării TEP pentru motive diferite de cele care au condus la deschiderea anchetei.
Laiwu a déclaré que la Commission proposait de refuser le statut de SEM pour des motifs différents de ceux qui avaient conduit à l'ouverture de l'enquête.
Proprietăţile ultrasonice ale medicamentului sunt foarte diferite de cele ale ţesuturilor moi şi vor genera ecouri puternice.
Les propriétés ultrasoniques du produit sont très différentes de celles des tissus mous et vont générer des échos de forte intensité.
Nu există indicii că interesele celorlalți producători comunitari care nu sprijină activ plângerea ar fi diferite de cele indicate pentru industria comunitară.
Il n'y a aucun élément qui permettrait de conclure que les intérêts des autres producteurs communautaires n'ayant pas soutenu activement la plainte sont différents de ceux exposés par l'industrie communautaire.
În special, condițiile din mai 1998 nu erau mult diferite de cele prevăzute la momentul adoptării deciziei.
En particulier, les circonstances en vigueur en mai 1998 n'étaient pas suffisamment différentes de celles prévues au moment de la publication de la décision.
Ar putea fi adăugate alte motive, diferite de cele enumerate în acordul din 2006.
D'autres raisons différentes de celles énoncées dans l'accord de 2006 pourraient être ajoutées.
Dar aceste Lanterne erau diferite de cele pe care le-am eliminat până acum.
Ces Green Lantern étaient différents de ceux que nous avions déjà éliminés.
Sunt diferite de cele de noapte.
Ils sont différents de ceux du soir.
În general, aceste personalităţi nu sunt foarte diferite de cele descrise în legătură cu administraţia universului.
En général, ces personnalités ne sont pas très différentes de celles décrites en connexion avec l'administration de l'univers.
Aromatizarea acestei băuturi spirtoase poate fi completată cu substanțe aromatizante și/sau preparate aromatizante diferite de cele provenind din fructele utilizate.
L'aromatisation de cette boisson spiritueuse peut être complétée par des substances aromatisantes et/ou des préparations aromatisantes, autres que celles provenant du fruit mis en oeuvre.
alte substanțe aromatizante sintetizate sau izolate chimic diferite de cele menționate în aliniatele 4și 5,
des substances aromatisantes de synthèse chimique ou isolées chimiquement autres que celles visées aux quatrième et cinquième tirets,
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate stabili tării alcoolice minime în volum pentru categorii de băuturi diferite de cele menționate la alineatul (1).
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut fixer des titres alcoométriques volumiques minimaux pour des catégories de boissons autres que celles visées au paragraphe 1.
De ce sunt diferite de cele din coridoare?
Pourquoi sont-elles différentes de celles du couloir?
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 351. المطابقة: 351. الزمن المنقضي: 162 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo