Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "EP" na polski

Wyszukaj EP w: Definicja Synonimy

Sugestie

330
88
ep live 45
43
With this resolution, the EP: 1.
Przy pomocy przedmiotowej rezolucji PE: 1.
EP delegation was still representing the Sixth European Parliament.
Delegacja PE nadal reprezentowała 6. kadencję Parlamentu Europejskiego.
Moreover EP recalls the importance of full and efficient use of the available appropriations.
Ponadto Parlament Europejski przypomina, jak ważne jest pełne i skuteczne wykorzystanie dostępnych środków finansowych .
The EP is very much divided on the free trade agreement with India.
W sprawie umowy o wolnym handlu z Indiami Parlament Europejski jest mocno podzielony.
It is a lever with which the EP can exercise its power.
Jest dźwignią, za pomocą której PE może korzystać ze swoich uprawnień.
This is in line with the EP position on the regulatory aspects of nanomaterials of 2009.
Jest to zgodne ze stanowiskiem PE w sprawie aspektów regulacyjnych nanomateriałów z 2009 r.
EP reductions support expenditure (various lines)
Obniżenie przez PE środków na wsparcie (różne linie)
The EP delegation adopted the agreement in its meeting on 25 October.
Delegacja PE przyjęła to porozumienie na posiedzeniu w dniu 25 października.
The EP's responsibility in preparation for the 2010 budget is greater compared to previous budgets.
Parlament Europejski ponosi większą odpowiedzialność w przygotowywaniu budżetu na rok 2010 w porównaniu z poprzednimi budżetami.
According to EP first reading all criteria on bio-waste should be set in this directive.
Zgodnie z pierwszym czytaniem w PE, w niniejszej dyrektywie powinny znaleźć się wszystkie kryteria dotyczące bioodpadów.
Reinstates wording from EP 1st reading.
Przywrócenie brzmienia z pierwszego czytania w PE.
Therefore the text of the EP first reading should be reintroduced.
Dlatego powinno się przywrócić tekst PE z pierwszego czytania.
The committee agreed to introduce it in one of the next amending budgets to be submitted to EP.
Komisja uzgodniła wprowadzenie go w jednym z kolejnych budżetów korygujących przedłożonych PE.
Partially restore the EP first reading on accessible formats.
Poprawka przywraca po części wersję z pierwszego czytania PE w sprawie dostępnych formatów.
The EP has also supported disarmament initiatives from the international Mayors' campaign.
PE wspiera także inicjatywy związane z rozbrojeniem międzynarodowej kampanii burmistrzów dla pokoju.
This amendment re-establishes partially the EP first reading amendment 47.
Niniejsza poprawka przywraca częściowo poprawkę 47 PE z pierwszego czytania.
EP first reading amendment 68 taking into account new Article 11a NEW.
Poprawka 68 z pierwszego czytania w PE, uwzględniająca nowy art. 11a.
The Conciliation Committee works on the basis of the Council and EP positions.
Podstawę prac komitetu pojednawczego stanowią stanowiska Rady i PE.
The budget will then be deemed adopted as amended by the EP.
Budżet uznaje się wówczas za przyjęty w formie zmienionej przez PE.
Adoption of EP's amendments on Council's position.
Przyjęcie poprawek PE do stanowiska Rady.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3265. Pasujących: 3265. Czas odpowiedzi: 89 ms.

ep live 45

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo