Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Extremist" na polski

ekstremista
ekstremistycznych ekstremistyczne ekstremistycznej
ekstremistycznym
ekstremistyczną
ekstremistycznego
ekstremistyczni
ekstremistycznymi
I thought you said he was some lefty extremist.
Mówiłaś wtedy, że to jakiś lewacki ekstremista.
A Chechen extremist was hauling it around town.
Czeczeński ekstremista woził to po mieście.
This would be the best excuse for extremist forces, for xenophobic forces.
Byłaby to najlepsza wymówka dla sił ekstremistycznych, sił ksenofobicznych.
It is moving towards demonstrations and getting into the hands of various extremist groups and the extreme right.
Ewoluuje w kierunku demonstracji i dostaje się w ręce różnych grup ekstremistycznych i skrajnej prawicy.
Extremist movements of paramilitary groups, ultra-nationalism, xenophobia, calls to violence and local ethnic and religious conflicts threaten the stability of the European Union, characterized by a rich cultural and traditional diversity of its Member States.
Ekstremistyczne ruchy grup paramilitarnych, ultranacjonalizm, ksenofobia, nawoływanie do przemocy oraz lokalne konflikty etniczne czy religijne stanowią zagrożenie dla stabilności Unii Europejskiej, charakteryzującej się bogatą różnorodnością kultur i tradycji swoich państw członkowskich.
The propaganda which extremist groups spread among children and young people takes the form of white power music.
Propaganda, którą rozpowszechniają grupy ekstremistyczne wśród dzieci i młodzieży przybiera także formę muzyki białych ekstremistów.
For this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Z tego właśnie powodu, musimy wyplenić ekstremizm i idee ekstremistyczne.
It is not just a group of extremist Pakistani.
To nie jest tylko grupa ekstremistycznych Pakistańczyków.
It's just the first operational rule of an Islamic extremist sleeper cell.
To pierwsza zasada operacyjna ekstremistycznych, islamskich tajnych komórek.
Also known as vegan napal in environmental extremist circles.
Znany jako wegański napalm w ekstremistycznych kręgach ekologicznych.
I've been saying for months, that these anti-government extremist groups are a huge problem.
Powtarzam od miesięcy, że te ekstremistyczne grupy antyrządowe stanowią duży problem.
Yes, to investigate the activities of all extremist organizations.
Tak, badać aktywność każdej organizacji ekstremistycznych.
I listen to you because I like your work on domestic extremist groups.
Słucham cię, bo doceniam twoją znajomość krajowych grup ekstremistycznych.
Well statistically, the majority of those who join extremist organizations are highly educated.
Cóż, statystycznie - większość tych, którzy przyłączają się do organizacji ekstremistycznych, jest świetnie wykształcona.
There's been no chatter amongst extremist groups in regards to your victim.
Nie ma rozmów wśród ekstremistycznych grup na temat waszej ofiary.
Yes, but Saw Gerrera's an extremist.
Tak, ale Saw Gerrera to ekstremista.
These weaknesses differ in number and in intensity amongst different religions and unfortunately they have often been exploited by extremist religious leaders and unscrupulous politicians.
W poszczególnych religiach niedoskonałości te różnią się pod względem liczby i intensywności, z jaką się przejawiają i niestety, są one często wykorzystywane przez ekstremistycznych przywódców i pozbawionych skrupułów polityków.
Why are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
Dlaczego wzrasta ksenofobia i inne postawy ekstremistyczne?
The short-term goal of the group was, through the funding of extremist activities and weapons purchases, to destabilize Somaliland.
Krótkoterminowym celem tej spółki była destabilizacja Somalilandu przez finansowanie działań ekstremistycznych i zakupów broni.
We cannot allow messages of an extremist nature to be adapted and promoted as law in Member States.
Nie możemy dopuścić do przyjęcia i promowania w państwach członkowskich ideologii ekstremistycznych jako prawa.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 464. Pasujących: 464. Czas odpowiedzi: 234 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo