Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "You" na polski

Sugestie

you know +10k
you want +10k
you think +10k
you just +10k
you need +10k
you see +10k
you guys +10k
You... You said discreetly twice.
Pan... powiedział pan 'dyskretnie' dwukrotnie.
You never venture outdoors You always stay inside.
Nigdy nie wyglądacie na zewnątrz, zawsze zostajecie w środku.
We thank You for all the institutions You have established, and the mighty international organisation You started.
Dziękujemy Ci za wszelkie instytucje, które ustanowiłeś i za potężną międzynarodową organizację, którą Ty utworzyłeś.
So You Think You Can Think You Can Dance.
Więc myślisz, że możesz myśleć, że potrafisz tańczyć.
We joyfully worship You and cheerfully thank You, for You have invited us to Your fellowship.
Możemy z radością worship możesz i ładnie Dziękujemy, dla mają zaprosił nas do fel-lowship.
You... You're just not the criminal type.
Ty... po prostu nie jesteś przestępcą.
You... You promised that we would change the world together.
Ty... obiecałeś, że razem zmienimy świat.
You and your little friends, You just had to tell me.
Ty i twoi przyjaciele, musieliście mi powiedzieć.
You tell andi your secret, You owe me a favor.
Powiesz Andi o swoim sekrecie, a będziesz moim dłużnikiem.
You are the director of Documentenbehoud, You know it all.
Jesteś dyrektorem Documentenbehoud, Znasz to wszystko.
You wish, You Gorgeous Specimen.
Chciałabyś, ty... piękny osobniku.
If You're Coming To Collect, You Can Forget It.
Jeśli przyszedłeś po nagrodę, zapomnij.
You already have spots, You can get infection.
Masz już wrzody, może wdać się zakażenie.
You can drop the fake deference, especially since You're interrogating my suspect without authorization.
Porzuć ten sztuczny szacunek, zwłaszcza że przesłuchujesz mojego podejrzanego bez upoważnienia.
You... You're not from Atlanta.
Ty... nie jesteś z Atlanty.
You must allow us to give You a medicine.
Musi pan nam pozwolić zaaplikować sobie lekarstwo.
You should You were my best student.
W końcu jesteś moim najlepszym uczniem.
You didn't catch Doom, You walked him right into my Helicarrier.
Nie złapaliście Dooma, ale przyprowadziliście go wprost na mój Helicarrier.
You were always spot-on. You never wavered, ever.
Zawsze byłaś skupiona, nigdy się nie wahałaś.
You could be happy, but You spoiled it.
Mogłaś być szczęśliwa ale to schrzaniłaś.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6244624. Pasujących: 6244624. Czas odpowiedzi: 2321 ms.

you know +10k
you want +10k
you think +10k
you just +10k
you need +10k
you see +10k
you guys +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo