Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "a" na polski

Zobacz także: a little a few a couple
Wyszukaj a w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
a lot +10k
a good +10k
+10k
a new +10k
a man +10k
+10k
a big +10k
a great +10k
a long +10k
Taught a whole generation about a scary man in a trench coat hiding behind a tree.
Nauczyli całe pokolenie bać się strasznego mężczyzny w prochowcu ukrywającego się za drzewem.
I've got a great idea for a hoIonoveI about a daring trader who becomes a cook on a starship.
Mam świetny pomysł na holonowelę o dzielnym handlarzu, który zostaje kucharzem na statku gwiezdnym.
You know, I read a paper in the JFS documenting a case where a woman kissed a man, who had smoked a cigarette.
Wiesz, czytałam artykuł w JFS o sprawie gdzie kobieta pocałowała mężczyznę, który palił papierosa.
About how a woman should find a mate...
W sprawie tego kto powinien, a kto nie znaleźć swoją połówkę...
McGee is a fan of a sport.
Fakt, że obaj się w czymś zgadzacie, czy też McGee jako fan sportu.
I saw a girl a drink.
To nic takiego, była tam ta dziewczyna, zaproponowałem jej drinka.
A twitch in a thumb, a nerve or a muscle.
Drganie kciuka, nerwowy tik czy mięsień.
The Serenity is a light among Wayists. A philosopher, a teacher, a peacemaker.
Jego wysokość jest światłem wśród Wayistów, filozofem, nauczycielem, pojednawcą.
A patrolman noticed a camera on a warehouse about a quarter-mile from the intersection.
Patrol zauważył kamerę na magazynie, ćwierć mili od skrzyżowania.
A chemist, a nihilist... a capitalist, a mutation.
A priest, a monk and a rabbi walk into a bar...
Ksiądz małpa i rabin wchodzą do baru...
Last night we got a call from a C.I., busted up a drug sale between a big time dealer and the Russian mob.
Wczoraj dostaliśmy telefon od CI odpadł się wyprzedaż narkotyków między duży dealer czas i motłoch Rosyjskiej.
Not only that, but I trust it will lead to the imprisonment of a man who is a liar, a bounder, and a cad.
Co więcej, myślę że doprowadzi ona do uwięzienia człowieka będącego kłamcą, szelmą i łajdakiem.
That ended up with a fractured rib and a tattoo of a kangaroo that I didn't know I had for a month.
Skończyło się złamanym żebrem i tatuażem kangura, o którego istnieniu nie miałem pojęcia przez miesiąc.
Well, there's a dodo bird, a rabbit in a waistcoat, a smiling cat.
Był... ptak dodo, biały królik w kamizelce i uśmiechnięty kot.
I got a dead man in a glass elevator with a bazillion prints and a. caliber bullet.
Mam trupa w szklanej windzie z milionem odcisków i kulę kalibru 22.
When a woman f rets about a man like you been doing... she needs a preacher, not a doctor.
Kiedy kobieta martwi się o mężczyznę jak pani... nie potrzebuje lekarza, tylko księdza.
Once long ago, it had borne a package of buns and a jar of mustard to a kitchenette rendezvous with a fried hamburger.
Raz dawno temu, niosła paczkę bułek i słoik musztardy na kuchenkowe rande-vous z przysmażonym hamburgerem.
Instead of a canoe paddling in a pond, we were a tank flying down a mountain.
Zamiast płynąć spokojnie kajakiem po stawie, byliśmy czołgiem który lata po górach.
An electronic component tester consisting of a cabinet containing a calculator, a test head including a contact panel, a printer, a keyboard and a monitor.
Tester elektroniczny składający się z szafki zawierającej kalkulator, głowicy testera z płytą kontaktową, drukarki, klawiatury i monitora.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2810930. Pasujących: 2810930. Czas odpowiedzi: 2785 ms.

a lot +10k
a good +10k
a new +10k
a man +10k
a big +10k
a great +10k
a long +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo