Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ability to" na polski

Wyszukaj ability to w: Synonimy

Sugestie

The ability to fire three rounds a minute.
Możliwość wystrzelenia trzech salw na minutę.
I think we gave it the ability to create its own sense of purpose.
Myślę, że daliśmy mu możliwość stworzenia własnego sensu istnienia.
My father-in-law once aptly described my ability to transform myself.
Mój teść raz dość trafnie opisał, moją umiejętność transformacji.
I think the ability to sleuth is an attractive quality in a woman.
Myślę, że umiejętność szpiegowania, jest pociągającą cechą u kobiety.
The ability to express love physically.
Zdolność do fizycznego wyrażania miłości, jest magiczna.
Nothing scares terrorists more than our ability to react.
Nic nie wywołuje większej obawy terrorystów niż nasza zdolność do reagowania.
Its ability to change strangers into neighbors.
Jej zdolność do przemiany obcych w bliskich nam sąsiadów.
What I love about architecture is its ability to shape a community.
Co kocham w architekturze, to jej zdolność do kształcenia środowiska.
Something personal and embarrassing that affects your ability to function.
Coś osobistego i kłopotliwego co dotknęłoby twoją zdolność do normalnego funkcjonowania.
His unfailing ability to destroy the things he loves.
Jego nieposkromiona zdolność do niszczenia tego, co kocha.
And so the ability to manipulate graphene between states validates its status as the ideal alternative to silicon.
A więc zdolność do manipulować grafenu między państwami potwierdza swój status jako idealną alternatywę do krzemu.
Plants have this truly remarkable ability to harness energy from outer space to produce food.
Rośliny mają tę naprawdę niezwykłą zdolność do wykorzystania energii z kosmosu do produkcji żywności.
You'll lose your ability to salivate, cry, etcetera.
Straci pan zdolność do produkcji śliny, łez itp.
Apparently, he's developed the ability to emit some kind of energy from his hands.
Widocznie rozwinął zdolność do emitowania rękoma jakiegoś rodzaju energii.
Well, you must be referring to my ability to multitask.
Cóż, trzeba też wziąć pod uwagę moją zdolność do wielozadaniowości...
His ability to cope with the... success or failure of the operation.
Jego umiejętność poradzenia sobie z sukcesem albo porażką operacji.
Here was your ability to arrange elements in a picture.
Tu sprawdzano twoją zdolność do rozmieszczenia przedmiotów na rysunku.
The ability to speak does not make you intelligent.
Umiejętność mowy nie czyni cię rozumnym.
The ability to speak does not make you intelligent.
Umiejętność mowy nie świadczy o inteligencji.
I have the ability to see certain energies.
Mam zdolność do widzenia pewnych energii.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5285. Pasujących: 5285. Czas odpowiedzi: 207 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo